Інші податки
Тема: ПДФО

Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна

Яким чином оподатковується дохід від продажу житлового будинку з господарсько-побутовими спорудами, який перебуває у власності платника податку понад три роки і розташований на трьох земельних ділянках, оформлених різними державними актами?


Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна встановлено ст. 172 Податкового кодексу, п. 172.1 якої визначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком і продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Згідно з пп. «а» пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу житловий будинок є об’єктом житлової нерухомості.

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 цього Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в цьому пункті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу (5%).

Згідно з п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи, зокрема, особою, яка продає або обмінює з іншою фізичною особою нерухомість, — до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (п. 172.5 ст. 172 Податкового кодексу).

Під час здійснення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.

Отже, у разі якщо житловий будинок з господарсько-побутовими спорудами перебуває у власності платника податку понад три роки, то дохід, отриманий платником від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року такого об’єкта та від продажу однієї земельної ділянки, на якій розташовано зазначені об’єкти, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Інші земельні ділянки, на яких розташовано цей будинок, слід розглядати як другий та наступний продаж із застосуванням ставки податку 5%.