Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Розгляд справи у суді апеляційної інстанції

Не погоджуючись із рішенням, прийнятим судом першої інстанції, платник податків або орган владних повноважень має право оскаржити таке рішення в апеляційному порядку.

Відповідно до ст. 186 КАС апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення, протягом десяти днів з дня ухвалення такого рішення, а у випадках, встановлених законом (відкладення судом складання повного тексту постанови у зв'язку із складністю справи, прийняття постанови у письмовому провадженні), — протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Якщо суб'єкту владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою ст. 167 вищезазначеного Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених ст. 167 КАС, залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Так, Київський апеляційний адміністративний суд, повертаючи апеляційну скаргу суб'єкта господарювання на рішення суду першої інстанції, яким йому відмовлено у задоволенні позову, зазначає таке.

Згідно з вимогами частини другої ст. 186 КАС апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої ст. 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Відповідно до змін, внесених до КАС Законом № 2453, подання заяв про апеляційне оскарження не передбачено.

У судовому засіданні 16.09.2010 р. було проголошено вступну та резолютивну частини постанови та згідно з журналом судового засідання від 16.09.2010 р. позивач не був присутній при їх проголошенні.

Повний текст постанови окружного адміністративного суду м. Києва від 16.09.2010 р. виготовлено 22.09.2010 р.

Як випливає з повідомлення про вручення поштового відправлення, позивач отримав копію постанови 06.10.2010 р., про що свідчить прізвище особи на зворотньому боці повідомлення.

Проте позивач з апеляційною скаргою на постанову суду першої інстанції звернувся лише 21.10.2010 р., про що свідчить дата на відбитку поштового штемпеля на конверті.

Враховуючи вищезазначене, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів.

Апеляційну скаргу на постанову суду першої інстанції від 16.09.2010 р. було направлено апелянтом до суду першої інстанції поштовим зв'язком 21.10.2010 р. і зареєстровано канцелярією суду 26.10.2010 р. за відповідним вхідним номером, тобто з пропуском строку, передбаченого нормами КАС для подання апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції.

Згідно з частиною третьою ст. 189 цього Кодексу суддя-доповідач повертає апеляційну скаргу, подану після закінчення строків апеляційного оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

Заяви про поновлення пропущеного строку апелянтом не було подано до суду, в апеляційній скарзі питання про поновлення строку на апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції також не ставиться.

Отже, апеляційну скаргу позивача на постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 16.09.2010 р. слід повернути.

Відповідно до ст. 187 КАС апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції у письмовій формі та повинна містити:

  • найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;
  • ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
  • вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної інстанції;
  • обгрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права;
  • у разі необхідності — клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;
  • перелік матеріалів, що додаються.

В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.

Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, не надані до суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, через яку ці докази не було надано.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження, якщо цей документ не подавався раніше. В апеляційній скарзі зазначається дата її подання.

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, документ про сплату судового збору, а також копії доданих до скарги письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Згідно зі ст. 195 КАС суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає обгрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або необгрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог вищезазначеного Кодексу.

Суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини, якщо вони не встановлювалися судом першої інстанції, у зв'язку із неправильним застосуванням норм матеріального права.

Водночас суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, які не було заявлено в суді першої інстанції.

Відповідно до ст. 1951 КАС апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження. У виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням сторони та з урахуванням особливостей розгляду справи може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на 15 днів, про що постановляє ухвала.

Згідно зі ст. 196 КАС апеляційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням особливостей, встановлених главою 1 цього Кодексу.

Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає у необхідному обсязі зміст судового рішення, що оскаржується, апеляційної скарги та заперечень на неї.

Для надання пояснень, а також у судових дебатах першій надається слово особі, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. За ними дають пояснення і виступають у дебатах особи, які приєдналися до апеляційної скарги, а потім — інші особи, які беруть участь у справі.

Неприбуття на судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи. Якщо суд апеляційної інстанції визнав обов'язковою участь у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, а вони не прибули, суд апеляційної інстанції може відкласти апеляційний розгляд справи.

Після закінчення перевірки підстав для апеляційного перегляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

За результатами розгляду справи в апеляційному порядку суд апеляційної інстанції приймає рішення, яким задовольняє апеляційну скаргу повністю або частково, або відмовляє у такому задоволенні із відповідним скасуванням рішення суду першої інстанції або залишенням його без змін.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики