Інші податки
Тема: Адміністрування податків

Перегляд рішень судів за нововиявленими обставинами

Як зазначено у ст. 245 КАС, постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

 • істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 • встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення;
 • встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необгрунтоване рішення;
 • скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
 • встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовано закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.

ВСУ, розглядаючи питання правильності застосування судами попередніх інстанцій норм чинного законодавства України при перегляді рішень за нововиявленими обставинами, зазначає таке.

Не погоджуючись із прийнятими податковими повідомленнями-рішеннями про донарахування податкових зобов'язань та застосування штрафних санкцій суб'єкт господарювання звернувся до суду.

Рішенням суду першої інстанції у позові суб'єкту господарювання відмовлено повністю. Рішенням суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено. ВАСУ за результатами перегляду скарги органу ДПС рішення суду апеляційної інстанції скасував, рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишив без змін.

У подальшому суб'єкт господарювання звернувся до суду із заявою про перегляд рішення суду першої інстанції за нововиявленими обставинами.

За результатами перегляду заяви за нововиявленими обставинами суд першої інстанції прийняв рішення, яким її задовольнив, своє попереднє рішення про задоволення позову скасував, податкові повідомлення-рішення органу ДПС визнав такими, що не відповідають закону.

Рішенням суду апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні заяви відмовлено.

ВАСУ рішення суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції про задоволення заяви за нововиявленими обставинами залишив у силі.

Не погоджуючись із таким рішенням ВАСУ, державний податковий орган звернувся із скаргою за винятковими обставинами до ВСУ.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у скаргах доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ визнала, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 1 частини другої ст. 245 КАС підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час вирішення справи.

Із матеріалів справи випливає, що суб'єкт господарюваннясамостійна юридична особа, яка є платником податків і самостійно веде бухгалтерський облік.

У заяві про перегляд постановленого у справі судового рішення, що набрало законної сили, йдеться як про нововиявлену обставину про дані, що містяться у листі Одеського агропромислового об'єднання, членом якого є суб'єкт господарюванняпозивач, зокрема про аналітичні висновки щодо часу отримання останнім результатів робіт згідно з ліцензійними договорами.

Суд апеляційної інстанції обгрунтовано керувався тим, що ці дані не можна вважати нововиявленими і такими, що дають підстави для перегляду за нововиявленими обставинами рішення, яке набрало законної сили, оскільки наведена в листі інформація є аналітичною і не підтверджується документами, які відповідають вимогам ст. 9 Закону про бухоблік.

Враховуючи зазначене, ВСУ оскаржувану ухвалу ВАСУ скасував, а рішення суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами залишив без змін.

Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами згідно зі ст. 246 КАС мають особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали у ньому участі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, що набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Водночас подання заяви за нововиявленими обставинами здійснюється протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

Згідно зі ст. 248 КАС заява за нововиявленими обставинами подається у письмовій формі та повинна містити:

 • найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд;
 • ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти (за наявності);
 • судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;
 • обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи;
 • обгрунтування з посиланням на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву до суду;
 • перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, та документ про сплату судового збору.

Особа, яка подає заяву, може додати до неї документи або їхні копії, що мають значення для правильного вирішення судової справи і не були відомі на час ухвалення судового рішення у справі.

Відповідно до ст. 249 КАС заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини.

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необгрунтоване рішення, подається до адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був.

Статтею 252 КАС встановлено, що заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох місяців після її надходження за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, що здійснює перегляд.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення. Суд своєю ухвалою може зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до закінчення перегляду.

Суд може не досліджувати докази щодо обставин, встановлених у судовому рішенні, що переглядається за нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються.

За результатами перегляду заяви за нововиявленими обставинами суд відповідно до ст. 253 КАС може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням в адміністративній справі втрачають законну силу судові рішення інших адміністративних судів у цій справі.

У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення інші особи, які брали участь у справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, понесених ними під час провадження за нововиявленими обставинами.


Владислав РОЗМОШ,
заступник директора Юридичного департаменту ДПА
України
начальник відділу представництва інтересів органів
ДПС у судах касаційної інстанції та узагальнення судової практики