Новини

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

З прийняттям Податкового кодексу норми справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів дещо змінилися.

Змінено назву збору, а саме з назви збору вилучено слова «користування земельними ділянками лісового фонду».

Розширено визначення платників збору. Якщо раніше обов'язки зі сплати збору було покладено на юридичних і фізичних осіб, яким надано в постійне або тимчасове користування земельні ділянки лісового фонду, то з 01.01.2011 р. (згідно зі ст. 329 Податкового кодексу) платниками збору визначено лісокористувачів — юридичних осіб, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції щодо таких нерезидентів або їх засновників, фізичних осіб (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичних осіб — підприємців, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного чи лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

До 01.01.2011 р. згідно зі ст. 67 Лісового кодексу у порядку спеціального використання можна було здійснювати заготівлю деревини лише в порядку рубок головного користування. Проте відповідно до п. 1 постанови № 44 такси на деревину лісових порід застосовувалися під час відпуску будь-яким заготівельникам деревини лісових порід на пні як у порядку рубок головного користування, так і суцільних санітарних і лісовідновних рубок, рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства (розчищення земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).

Підпунктом 330.1.2 п. 330.1 ст. 330 Податкового кодексу законодавчо врегульовано зазначене питання і віднесено до об'єктів оподаткування деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо:

 • поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років — рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів — суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);
 • розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо.

Крім вищезазначеної деревини до об'єктів оподаткування збором віднесено:

 • деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування (пп. 330.1.1 п. 330.1 ст. 330 Податкового кодексу);
 • другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства) (пп. 330.1.3 п. 330.1 ст. 330 Кодексу);
 • побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, збирання лісової підстилки, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства) (пп. 330.1.4 п. 330.1 ст. 330 Кодексу);
 • використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт (пп. 330.1.5 п. 330.1 ст. 330 Кодексу).

Ставки збору за заготівлю деревини основних і неосновних лісових порід визначено ст. 331 Податкого кодексу. Порівняно з діючими у 2010 р. таксами, встановленими постановою № 44, ставки збільшено в 1,185 раза.

Визначено повноваження Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад щодо встановлення ними ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань і використання корисних властивостей лісів (п. 331.11 ст. 331 Податкового кодексу).

Водночас п. 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу Кабінету Міністрів України доручено щороку до 1 червня подавати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, зокрема збору за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу споживчих цін.

Порядок обчислення та сплати збору залишився майже незмінним і визначений у ст. 332 Податкового кодексу.

Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, повинні направляти до органів ДПС перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні та лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом ДПС за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства.

Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

Сума збору, зазначена в лісорубному та лісовому квитках, підлягає перерахунку суб'єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо:

 • загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більш як на 10%;
 • фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання лісових ресурсів.

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року за формою, затвердженою наказом № 1019, у якому окремим рядком зазначають суму збору, сплачену до отримання лісорубних і лісових квитків у каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають, і подають його до органу ДПС за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу)), за винятком:

 • лісокористувачів, які до отримання лісорубних і лісових квитків вносять збір до каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають:

а) фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

б) лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитку не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується збір (з 01.01.2011 р. встановлено у розмірі 941 грн.);

 • лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю, до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Про надходження суми збору до каси суб'єкта лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Водночас у лісорубних і лісових квитках ставиться позначка про сплату збору до каси (зазначаються номер і дата квитанції про сплату).

Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум збору, сплачених до отримання лісорубних і лісових квитків у каси суб'єктів лісових відносин, які їх видають, і сум збору, сплачених лісокористувачами з іншої області.

При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми збору) після чергового строку сплати збору лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що минули.

Граничні строки подання податкового розрахунку збору:

 • за I квартал 2011 р. — 10.05.2011 р., останній день сплати збору — 20.05.2011 р.;
 • за півріччя поточного року — 09.08.2011 р., останній день сплати збору — 09.08.2011 р.;
 • за три квартали поточного року — 09.11.2011 р., останній день сплати збору — 18.11.2011 р.;
 • за 2011 р. — 09.02.2012 р., останній день сплати збору — 17.02.2012 р.

До внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ № 727/98 та абзаци шостий — двадцять восьмий п. 1 ст. 14 розділу IV Декрету № 13-92 застосовуються з урахуванням того, що платники єдиного податку не є платниками, зокрема, збору за спеціальне використання лісових ресурсів (підрозділ 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

З 01.01.2011 р. набрав чинності Бюджетний кодекс, згідно з п. 2 частини другої ст. 29 якого до доходів загального фонду Держбюджету України належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховуються до міських бюджетів міст Києва та Севастополя (п. 2 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу), а до доходів бюджету АР Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (п. 2 частини першої ст. 66 Бюджетного кодексу).

До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів (п. 3 частини першої ст. 69 Бюджетного кодексу).

У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу Кабінет Міністрів України постановою № 1236 визначив, що втратили чинність низка законодавчих актів щодо справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.