Новини

Особливості справляння збору за спеціальне використання води у 2011 році

До набрання чинності Бюджетним кодексом у новій редакції з 01.01.2011 р. збір за спеціальне водокористування справлявся до загального фонду державного бюджету, крім збору за поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області та які не віднесено до водних об'єктів загальнодержавного значення, та підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання, що надходив до місцевих бюджетів.

Починаючи з 01.01.2011 р. змінився порядок справляння збору за спеціальне використання води.

Так, згідно з п. 3 частини другої ст. 29 Бюджетного кодексу до доходів загального фонду Держбюджету України належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення). До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховуються до міських бюджетів міст Києва та Севастополя (п. 3 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу), а до доходів бюджету АР Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховуються до бюджету АР Крим та обласних бюджетів (п. 3 частини першої ст. 66 цього Кодексу).

До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення. Платіж зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника збору (п. 3 частини першої ст. 69 Бюджетного кодексу).

Тобто з 01.01.2011 р. збір за воду загальнодержавного значення по 50% надходить до державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до п. 326.12 ст. 326 Податкового кодексу органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, зобов'язані до 20.01.2011 р. подати до органів ДПС інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.

Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, також зобов'язані до 20.01.2011 р. подати до органів ДПС перелік водокористувачів-абонентів.

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на постачання води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування та договори на постачання води, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це органи ДПС.

Також платники збору зобов'язані одночасно з поданням податкових декларацій до органів ДПС подавати копії дозволу на спеціальне водокористування, договір на постачання води і статистичну звітність про використання води.

Порядок сплати збору визначено ст. 328 Податкового кодексу. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом № 1009.

Податкові декларації збору подаються платниками збору до органів ДПС у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 328.3 ст. 328 Податкового кодексу), тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового коде

Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за І квартал не подається.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 328.4 ст. 328 Податкового кодексу), а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації, за місцем податкової реєстрації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за І квартал не сплачується.

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за місцем податкової реєстрації.

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то декларації збору подаються і збір вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцем знаходження водних об'єктів і за ставками збору, встановленими для цих водних об'єктів.

Так, граничним терміном подання податкової декларації збору за I квартал 2011 р. є 10.05.2011 р., а останнім днем сплати збору — 20.05.2011 р.; за півріччя поточного року відповідно — 09.08.2011 р. і 19.08.2011 р.; за три квартали поточного року — 09.11.2011 р. і 18.11.2011 р.; за 2011 р. — 09.02.2012 р. і 17.02.2012 р.

Платникам збору за спеціальне використання води слід врахувати, що у разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі протягом шести місяців органи ДПС мають подати інформацію про таких платників до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування для скасування дозволів.