Інші податки
Тема: ПДВ

Самостійне виявлення помилок

Чи потрібно платнику нараховувати пеню в разі самостійного виявлення помилок?


Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, розрахунку (далі — податкова декларація), крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

  • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
  • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Згідно з пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу пеня нараховується, зокрема, у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Пеня, визначена пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день заниження (абзац другий п. 129.4 ст. 129 цього Кодексу).

Нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок Держказначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань (пп. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 Податкового кодексу).

Отже, при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов’язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов’язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов’язання) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день заниження.