Інші податки
Тема: ПДВ

Продаж нерухомого майна банком

Чи оподатковуються ПДВ операції з продажу банком нерухомого майна, набутого ним у власність унаслідок звернення стягнення на дане майно як на предмет іпотеки, що було передано в іпотеку фізичними особами?


Відповідно до п. 197.12 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, переданого фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності — приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернуто стягнення.

Відповідно до ст. 1 Закону про фінансові послуги банки віднесено до фінансових установ.

Згідно зі ст. 20 Закону про заставу заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо на момент настання строку виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, його не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачено законом або договором застави.

Реалізація заставленого майна, на яке звернуто стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду чи виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено Законом про заставу чи договором.

Отже, банк при поставці (продажу, відчуженні іншим способом) майна, переданого фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності — приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (в тому числі іпотеку), має врахувати таке:

  • якщо на таке майно було звернуто стягнення (тобто вживаються відповідні заходи) та зазначене майно перебуває на момент такої поставки у заставі, поставка такого майна здійснюється із застосуванням пільги, передбаченої п. 197.12 ст. 197 Податкового кодексу;
  • якщо в результаті звернення стягнення на майно банк набуває права власності на заставлене майно (відповідно до ст. 28 Закону про заставу застава припиняється), то операції з подальшого продажу майна, власність на яке набув банк у результаті припинення договору застави, здійснюється у загальному порядку, виходячи з повної вартості такого майна відповідно до ст. 188 цього Кодексу.