Новини

Cправляння плати за використання інших природних ресурсів

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать, зокрема, дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється дія Закону № 2894-ІІІ і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті в комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення (п. «ж» ст. 39 Закону № 1264-ХІІ).

Статтею 17 Закону № 2894-ІІІ встановлено, що спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими угіддями та рибогосподарськими водними об'єктами. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Статтею 18 Закону № 2894-ІІІ передбачено, що за спеціальне використання об'єктів тваринного світу (в тому числі рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин) справляється плата у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До 01.01.2011 р. плата за використання інших природних ресурсів була складовою частиною збору за спеціальне використання природних ресурсів, який належав до загальнодержавних податків і зборів згідно з нормами ст. 13 Закону про систему оподаткування. З 01.01.2011 р. відповідно до Податкового кодексу зазначений Закон втратив чинність.

Водночас п. 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу передбачено, що збори (плата, внески), не визначені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але визначені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати, внесків).

Отже, у 2011 р. плата за використання інших природних ресурсів продовжує справлятися згідно зі ст. 18 Закону № 2894-ІІІ, Порядком № 449 та Тимчасовим порядком № 123 до набрання чинності законом, що регулюватиме справляння цього платежу.

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, належить плата за використання інших природних ресурсів, яка зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя, а згідно з п. 5 частини першої ст. 66 зазначеного Кодексу ця плата також належить до доходів бюджету АР Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42