Інші податки
Тема: ПДВ

Подання декларації з ПДВ з порушенням

Як має діяти підприємство у разі відмови контролюючого органу у прийнятті декларації з ПДВ у період як до, так і після 01.01.2011 р.?


Відповідно до пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181 прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняються та розцінюються як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.

Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу порушує норми абзацу першого цього підпункту, платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, установлений для поштових відправлень пп. 4.1.7 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181, не застосовується.

Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку.

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених п. 5.3 ст. 5 Закону № 2181.

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, заповнена ним усупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнаною таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому разі, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією подати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право:

  • подати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу;
  • оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

Щодо подання податкових декларацій з ПДВ у період дії Податкового кодексу, то відповідно до п. 49.11 ст. 49 цього Кодексу у разі подання платником податків до органу ДПС податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 ст. 48 цього Кодексу, такий орган ДПС зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

  • у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, — протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
  • у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

У разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті податкової декларації відповідно до п. 49.12 ст. 49 Податкового кодексу платник податків має право:

  • подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання;
  • оскаржити рішення органу ДПС у порядку, передбаченому ст. 56 цього Кодексу.