Інші податки
Тема: Адміністрування податків, ПДВ

Направлення платникам податків податкових повідомлень і рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій

Чи може повідомлення-рішення органу ДПС прийматися без нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)? Чи правомірною є вимога органу ДПС щодо заповнення рядка 23.4 декларації з ПДВ і зменшення рядка 26 декларації з ПДВ?


Порядок направлення органами ДПС податкових повідомлень платникам податків і рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій затверджено наказом № 985, зокрема, у разі:

  • перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування ПДВ суми, визначеної органом ДПС за результатами перевірок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення за формою «В1» (додаток 5 до наказу № 985);
  • заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування ПДВ (включення до рядка 24 податкової декларації частини від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій постачальникам) суми, визначеної органом ДПС за результатами перевірок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення за формою «В2» (додаток 6 до наказу № 985);
  • з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ (недотримання вимог пунктів 200.4 (в частині наявності фактичної оплати) та 200.6 ст. 200 Податкового кодексу), податковий орган надсилає платнику податку податкове повідомлення про відмову у наданні бюджетного відшкодування ПДВ за формою «В3» (додаток 7 до наказу № 985);
  • коли контролюючий орган відповідно до п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу зменшує розмір від'ємного значення суми ПДВ, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення за формою «В4» (додаток 8 до наказу № 985);
  • якщо згідно з п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу контролюючий орган самостійно визначає суму грошових зобов'язань платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення про розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань, зроблений за результатами перевірки, за формою «Р» (додаток 2 до наказу № 985).

Крім того, у разі коли контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника податків тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі, визначеному у ст. 123 Податкового кодексу, з урахуванням вимог пп. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу.

Водночас у разі якщо за результатами перевірки платника зменшено суму від'ємного значення ПДВ, яку платником не зараховано у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, відповідно до п. 4.6.7 Порядку № 41 зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом ДПС, відображається у рядку 21.3 податкової декларації з ПДВ (або 23.4 відповідно до наказу № 166).