Інші податки

Чи необхідно доплачувати різницю вартості торгового патенту, термін дії якого починається з 01.01.2011 р., якщо органами місцевого самоврядування не встановлено ставки збору?

Відповідно до пп. 267.3.1 п. 267.3 ст. 267 Податкового кодексу ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному п. 267.3 ст. 267 Податкового кодексу, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Згідно з п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні ст. 7 Податкового кодексу з дотриманням критеріїв, установлених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки та збори справляються із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.

Однак у п. 5 Прикінцевих положень Податкового кодексу передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні забезпечити у місячний термін з дня набрання чинності Податковим кодексом прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів.

У разі невстановлення місцевих податків і зборів, передбачених п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу, рішеннями місцевого самоврядування такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом, за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Нагадаємо, що Податковий кодекс набрав чинності з 01.01 2011 р., тобто до 01.02.2011 р. органи місцевого самоврядування повинні були встановити відповідні місцеві податки та збори.

Враховуючи вищевикладене, розмір ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, які встановлюються органами місцевого самоврядування до 01.02.2011 р., починає діяти з моменту прийняття рішення.

При цьому якщо ставка збору визначається з розрахунку за квартал, то ставка, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, починає діяти з нового звітного періоду (кварталу) та перерахунок сум платежів за період, за який проведено оплату, не провадиться.