Інші податки

Яку відповідальність передбачено за здійснення діяльності без отримання відповідних торгових патентів?

Статтею 125 Податкового кодексу за порушення порядку отримання та використання торгового патенту передбачено відповідальність.

Так, відповідно до п. 125.1 ст. 125 Податкового кодексу суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги, за порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.1 — 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу, сплачують штраф у розмірі збору за один календарний місяць (для діяльності у сфері розваг — у розмірі збору за один квартал).

За здійснення діяльності, передбаченої ст. 267 Податкового кодексу, без отримання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу (крім діяльності у сфері розваг), суб'єкти господарювання сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць.

За реалізацію товарів, визначених п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу, без отримання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 - 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу, суб'єкти господарювання сплачують штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік.

За здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту або з порушенням порядку його отримання та використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 — 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу, суб'єкти господарювання сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності.

За здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої ст. 267 Податкового кодексу, без отримання відповідного торгового патенту або з порушенням порядку його використання, передбаченого підпунктами 267.6.4 і 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу, суб'єкти господарювання сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

Несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу в порядку та у строки, визначені Податковим кодексом, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50% ставок збору, встановлених цією статтею.

Підпунктом 267.5.5 п. 267.5 ст. 267 Податкового кодексу передбачено, що суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

Крім того, пп. 267.7.4 п.267.7 ст. 267 Податкового кодексу встановлено, що у разі невнесення суб'єктом господарювання збору в установлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Слід мати на увазі, що торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України (підпункти 267.6.4  - 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).