Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Зарахування до наукового стажу періоду роботи в недержавній установі

Особа має стаж наукової роботи понад 20 років. У період з 2003 р. і понині працює в недержавній науковій установі на науковій посаді. За яких умов зазначений період роботи буде зараховано до наукового стажу?


Відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за досягнення пенсійного віку та за наявності стажу роботи, зокрема, у чоловіків не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років.

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, робота на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей 221, 222 цього Закону.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80% сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до ст. 23 Закону про наукову діяльність і частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування.

За кожен повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою ст. 24 Закону про наукову діяльність, пенсія збільшується на 1% заробітної плати, але не може бути більше 90% середньомісячної заробітної плати.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового працівника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв і за весь період наукового стажу починаючи з 01.07.2000 р.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10% тривалості наукового стажу.

В усіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом про наукову діяльність, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Дія ст. 24 зазначеного Закону поширюється також на наукових працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із цим Законом.

Отже, період роботи особи в науковій установі недержавної форми власності може бути зарахований до стажу наукової роботи за умови, що зазначена установа пройшла атестацію.