Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсія посадових осіб місцевого самоврядування

Особа понад вісім років працює на виборній посаді — головою селищної ради, на даний час досягає пенсійного віку. За яких умов вона матиме право на призначення пенсії за нормами Закону № 2493? Як визначатимуться заробітна плата і, відповідно, розмір пенсії? За які періоди можна враховувати премію?


Статтею 21 Закону № 2493 визначено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або держслужби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про держслужбу.

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування вісім років і більше або протягом повних двох скликань і більше починаючи зі скликання 1990 р., за наявності страхового стажу, зокрема, у жінок — не менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону, незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії.

Згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 — 90% (залежно від тривалості стажу держслужби) сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок обчислення заробітної плати для призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу, визначено постановою № 865, яка передбачає, що посадовий оклад, надбавка за ранг і вислугу років, що включаються до заробітку для призначення пенсії, зокрема, відповідно до Закону № 2493, враховуються в розмірах, які виплачуються на день звільнення з роботи, що дає право на відповідний вид пенсії.

Для сільських, селищних голів, яким пенсія призначається у період з 01.06.2009 р. до 31.05.2011 р., середньомісячна сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг і вислугу років) визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за останні місяці роботи підряд перед зверненням за призначенням пенсії починаючи з 01.06.2009 р. на кількість таких місяців.

За бажанням особи, середньомісячну суму таких виплат, зокрема премій, може бути визначено також за останні 24 календарні місяці роботи підряд, яка дає право на даний вид пенсії, перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цих періодів на даній роботі. Середньомісячна сума таких виплат за 24 або 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. При цьому виплати, одержані до травня 2009 р. включно, включаються до заробітної плати для обчислення пенсії без проведення коригування згідно з п. 2 постанови № 865.

Тобто при призначенні пенсії посадовій особі органів місцевого самоврядування за її бажанням премію може бути враховано:

  • за період з 01.06.2009 р.;
  • за останні 24 місяці роботи;
  • за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на призначення пенсії за Законом № 2493.