Новини
Тема: Податок на прибуток

За рішенням суду в грудні 2010 р. з підприємства стягнуто інфляційні витрати та 3% річних. Чи потрібно було відображати зазначені витрати в декларації з прибутку підприємства за відповідний звітний період?

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі— Закон про прибуток) валові витрати виробництва та обігу — це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Пунктом 5.2 ст. 5 цього Закону встановлено, що до складу валових витрат включаються: суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 — 5.7 цієї статті.

Згідно з п. 5.3 ст. 5 Закону про прибуток не включаються до складу валових витрат платника податку витрати на, зокрема, сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду.

Отже, комунальне підприємство «Кривбасводоканал» (кредитор) не повинно відображати в податковому обліку (декларації з податку на прибуток підприємства) інфляційні витрати, понесені у зв’язку з рішенням апеляційного суду.

Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Підпунктом 4.1.6 цього пункту визначено, що валовий дохід включає доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді, зокрема, сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

Отже, у разі якщо комунальне підприємство «Кривбасводоканал» подало позов до суду на дебіторів з метою стягнення інфляційних сум та виграло суд (тобто суд виніс рішення стягнути зазначені суми з дебіторів на користь КП «Кривбасводоканал»), то ці суми комунальне підприємство повинно включити до складу валових доходів згідно з пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток а також відобразити їх у рядку 01.6 «інші доходи, крім визначених у 01.1 — 01.5» декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання».


«Гаряча лінія» за участю директора Департаменту
адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов’язкових платежів) ДПА України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ