Новини
Тема: Податок на прибуток

Комунальне підприємство здає в оренду приміщення та будівлі, які обліковуються на його балансі. 70% отриманої орендної плати перераховується на рахунок держбюджету, а 30% залишається на підприємстві. Яку суму орендної плати комунальне підприємство має враховувати у складі доходів: повний обсяг орендної плати чи 30%, що залишаються підприємству?

Відповідно до пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) оперативний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Сторони договору мають право під час укладення договору (правочину) визначити лізингову (орендну) операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

Порядок оподаткування операцій лізингу (оренди) передбачено п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу, згідно з яким передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. Орендодавець збільшує суму доходів, а орендар — суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. Дата нарахування встановлюється відповідно до умов укладених договорів (п. 137.11 ст. 137 Податкового кодексу).

Доходи від операцій оренди/лізингу, визначені відповідно до п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу, включаються до інших доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування звітного періоду, на підставі пп. 135.5.2 п. 135.5 та п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу.

Витрати на оперативну оренду відносяться згідно з п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу до інших витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, зокрема:

  • до загальновиробничих витрат, які включають витрати на оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення (абзац «г» пп. 138.10.1 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу);
  • до адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, які включають витрати на оперативну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (абзац «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу);
  • до витрат на збут, які включають витрати на оперативну оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (абзац «д» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу);
  • до інших витрат, у тому числі витрат, визначених відповідно до ст. 153 Податкового кодексу, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно зі ст. 138 цього Кодексу (пп. 138.12.1 п. 138.12 ст. 138 Податкового кодексу).

Орендарем не враховується балансова вартість об’єктів оперативної оренди/лізингу, за якою вони обліковуються на балансі орендодавця (п. 146.19 ст. 146 Податкового кодексу).

Амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів як інші операційні витрати включається до складу інших витрат орендодавця, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування згідно з абзацом «б» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

Враховуючи зазначене, орендна плата, яку нараховує орендодавець орендарям, належить до складу доходів такого підприємства за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Щодо 70% орендної плати, які перераховуються до бюджету, то у разі якщо відповідно до законодавства такі відрахування є обов’язковими для комунальних підприємств, вони включаються до складу витрат.


«Гаряча лінія» за участю директора Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
ДПА України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42