Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство має у складі відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади та є платниками податку на прибуток за місцем розташування. Чи необхідно про прийняття рішення про перехід на консолідовану сплату податку на прибуток повідомляти органи ДПС? Який порядок оподаткування доходів головного підприємства та його філій у разі консолідованої сплати податку на прибуток?

Відповідно до пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поняття відокремлених підрозділів застосовується у значенні, визначеному Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-ІV, згідно зі ст. 95 якого філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій; представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Підпунктом 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу встановлено, що відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання — юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, за винятком представництв, є платниками податку на прибуток.

Згідно з п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу платник податку, який має у складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку і сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.

Вибір порядку сплати податку на прибуток здійснюється платником самостійно до 1 липня року, який передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів).

Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання — юридичних осіб є платниками податку на прибуток.

Дохід філій складається із суми перевищення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) одержаних на розрахунковий рахунок філії, над сумами коштів, перерахованих до головного підприємства у звітному періоді.

Доходи головного підприємства формуються з урахуванням коштів, які надходять від філій, а до його витрат включаються всі витрати, понесені цим головним підприємством від його імені та за його рахунок.


«Гаряча лінія» за участю директора Департаменту
адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов’язкових платежів) ДПА України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ