Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство у розрахунках використовує векселі. Як такі операції відображаються у податковому обліку згідно з нормами Податкового кодексу?

Статтею 14 Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено, що вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно в документарній формі.

Особливості видачі й обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами здійснюється відповідно до п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу. Цим пунктом визначено, що платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.

Для цілей цього підпункту під терміном «доходи» слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном «витрати» слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього самого виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному ст. 150 Податкового кодексу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Усі інші витрати і доходи платника податку, крім витрат і доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними п. 153.8 ст. 153, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, установлених цим Кодексом.

Таким чином, облік операцій з цінними паперами, у тому числі векселями, у Податковому кодексі практично не змінився. Як і в Законі про прибуток, фінансовий результат за операціями з цінними паперами і деривативами ведеться за окремим видом цінних паперів.

При цьому п. 4 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що операції з цінними паперами та деривативами, придбаними до набрання чинності розділом III цього Кодексу, тобто до 01.04.2011 р., відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, які діяли на момент придбання таких цінних паперів, тобто відповідно до п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток.


«Гаряча лінія» за участю директора Департаменту
адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) ДПА України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ