Лист
Тема: Перевірки та відповідальність

Коментар фахівця до наказу ДПА України від 07.06.2011 р. № 333

З урахуванням норм Податкового кодексу наказом № 333 затверджено Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Відповідно втратив чинність попередній Примірний порядок проведення камеральних та невиїзних документальних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений наказом № 471.

Загальні вимоги щодо проведення камеральної перевірки та контроль за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства визначено п. 2 Порядку № 333.

Оскільки відповідно до ст. 63 Податкового кодексу центральний орган ДПС може прийняти рішення про зміну основного місця обліку платника податків, то в Порядку № 333 передбачено, що такі перевірки податкової звітності проводяться посадовими особами органу ДПС за місцем реєстрації платників (основним та неосновним) у порядку, визначеному ст. 76 цього Кодексу.

При цьому передбачено збереження строків проведення камеральної перевірки даних, заявлених у Розрахунку збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — ЗРВСХ), протягом 30, а для декларації акцизного податку — протягом 15 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку їх подання; 15-денний строк також поширюється у разі подання податкової звітності з порушенням граничного строку подання уточнюючих та звітних нових декларацій (розрахунків).

Якщо Порядком, що діяв раніше, передбачалися дві форми акта, а саме: у випадку несвоєчасного подання податкової звітності — складання Акта про результати невиїзної документальної перевірки, а при встановленні арифметичної або методологічної помилки у податковій звітності — складання Акта про результати камеральної перевірки розрахунку (звіту), то відтепер складається Акт, в якому зазначаються типові порушення щодо: виявлених помилок (порушень), неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності, порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань.

Установлено вимоги щодо оформлення Акта, в якому має бути обов'язково зазначено:

 • зміст порушення, пункти і статті порушених нормативно-правових актів;
 • номери рядків, у яких платником допущено помилки;
 • об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, самостійно обчислені платником податку і задекларовані в податковій звітності;
 • об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, визначені в ході камеральної перевірки;
 • суму заниження/завищення податкових зобов'язань;
 • суму заниження/завищення платником сплати штрафних санкцій (п. 50.1 ст. 50 Кодексу) та/або пені (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Кодексу) внаслідок виправлення платником самостійно виявленої помилки, допущеної у попередніх звітних періодах.

При виявленні арифметичної (методологічної) помилки (порушення) результати перевірки додатково оформлюються у вигляді таблиць з відображенням: показників, у яких допущено помилку (порушення) (наприклад, код рядка); даних, зазначених платником; даних, визначених органом ДПС; різниці (відхилення); звітного (податкового) періоду.

Особливу увагу у зразку Акта звернуто на його оформлення, що викликано зміною форм податкової звітності.

Якщо до внесення таких змін до складу податкової звітності з акцизного збору включалося дві форми, то із набуттям чинності відповідними змінами до складу податкової звітності з акцизного податку включаються декларація та 8 додатків до неї, а також Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору за формою згідно з додатком до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджена постановою № 545.

Тому за результатами перевірки декларації передбачено оформлення таблиць у випадку виявлення:

 • арифметико-логічної помилки при заповненні декларації (розділів);
 • розбіжності між даними декларації та додатків до неї;
 • розбіжності у даних додатків до декларації.

За результатами перевірки робляться висновки про виявлені порушення:

 • неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності;
 • заниження суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у податковій звітності;
 • завищення суми грошових зобов'язань та пені, заявлених у податковій звітності;
 • порушення, яке не вплинуло на розрахунки з бюджетом;
 • несвоєчасна сплата узгодженого податкового зобов'язання з акцизного податку/ЗРВСХ.

На примірнику Акта, який залишається в органі ДПС, в окремо відведеному місці зазначається інформація щодо реалізації результатів перевірки.

Порядком № 333, зокрема, передбачено направлення платникові податків повідомлення-рішення (у разі виявлення камеральною перевіркою факту заниження/завищення платником податкових зобов'язань, неподання або несвоєчасного подання податкової звітності, порушення правил сплати (перерахування) акцизного податку та/або ЗРВСХ), звернення до платника з проханням подати уточнену звітність (у випадку виявлення завищення платником грошових зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій та/або завищення/заниження пені).

Пунктом 3 Порядку № 333 визначено особливості проведення камеральної перевірки декларації акцизного податку, які полягають, зокрема, у дотриманні порядку обчислення податку, правомірності застосування пільг та визначення суми коригування податкового зобов'язання, правильності обчислення штрафних санкцій та/або пені, звірянні з даними журналу обліку погашення податкових векселів (податкових розписок), актів про фактично отриману кількість спирту, сплачених сум акцизного податку до придбання спирту етилового, втрат спирту при транспортуванні та в процесі виробництва готової продукції.

Також визначено порядок дії органів ДПС у випадку, якщо за наслідками перевірки та отриманої податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків чинного законодавства, а саме: підготовка звернення щодо надання пояснення та документального підтвердження та висновку відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення документальної позапланової перевірки, затверджених наказом № 213 (у разі ненадходження пояснень та документального підтвердження протягом 10 робочих днів).

Особливості проведення камеральної перевірки Розрахунку ЗРВСХ визначені п. 4 Порядку № 333 та стосуються насамперед опрацювання наявної інформації, а саме: реєстрів виданих та скасованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, показників іншої податкової звітності (з метою виявлення розбіжностей); відомостей про застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності); інформації щодо наявності у суб'єктів господарювання, які мають розгалужену мережу роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, та іншої податкової інформації.

При неподанні (несвоєчасному поданні) податкової звітності п. 5 Порядку № 333 визначено особливості складання Акта щодо неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності, які полягають у визначенні взаємодії між підрозділами органу ДПС щодо опрацювання реєстрів поданої податкової звітності після їх прийняття та обробки.

Особливостями складання Акта щодо порушення граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань (п. 6 Порядку № 333) передбачено, що після закінчення граничного терміну сплати узгодженого податкового зобов'язання відповідним підрозділом органу ДПС аналізується повнота його сплати та фіксуються порушення у разі їх наявності.