Інші податки
Тема: Акцизний податок, Податок на прибуток, ПДВ, Плата за землю, Транспортний податок

Довідник № 63 податкових пільг станом на 01.10.2012

ДОВІДНИК № 63
податкових пільг станом на 01.10.2012

Код
пільги

Зміст пільги

Документ


документа

Дата
прийняття
 документа

Початок
 дії
 пільги

Кінець
дії
пільги

**Ознака
Групування
пільг

Ознака
цільового
призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

 

 

 

 

Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» ст. 18

334/94-ВР

 

28.12.94

 

28.12.94

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації , у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)

202/94

 

04.05.94

 

16.07.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

11020186

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року

368-ІV

 

25. 12.02

 

11.02. 03

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

№ 1194-IV

 

18.09.03

 

17.09.03

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

Закон України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької»

1606-ІV

 

17.03.04

 

25.05.04

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво

Стаття 4

1335-IV

 

25.11.03

 

19.11.04

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та гранатову допомогу» ст. VII

1969-IV

 

01.07.04

 

01.07.04

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

11020214

Українская сторона звільняє Виконавчи органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво» пп.b) п.3 ст. 2

948-V

 

18.04.07

 

03.07.07

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва», п. 5 стаття 7 Угоди 

320-VI

 

04.06.08

 

18.07.08

 

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3 

2755-VI

 

02.12.10

 

01.04.2011

11020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів.

Закон України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні»
Розділ 8.02. Стаття 8 Договору

319-IV

 

4.06.08

 

17.07.08

 

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

11020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Закон України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні»
Розділ 8.03. Стаття 8 Договору

319-IV

 

4.06.08

 

17.07.08

 

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

11020225

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією»
 

Стаття 3 Рамкової угоди

2533-VI

 

21.09.2010

 

18.11.2010

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

11020082

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

V

0

 

11020085

Сума зарахованого під час сплати суб'єктами господарювання податку в Україні, податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені ними за кордоном, за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів розмір якого не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Податковий кодекс України, пункти, 161.4 - 161.7 статті 160

 

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

 

Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій

 

 

 

 

 

 

 

11020193

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті «є» пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань.

Податковий кодекс України
абзац «а», «б», «д» статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020194

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті «є» пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi пасивних доходiв.

Податковий кодекс України
Абзац «а», «б», «в» «г», «ґ», «д», «е» статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020195

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять до таких неприбуткових органiзацiй як компенсацiя вартостi отриманих державних послуг.

Податковий кодекс України
абзац «а» статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020196

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін/ дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Податковий кодекс України, абзац четвертий пункту 157.2, абзац п'ятий пункту 157.3, абзац четвертий пункту 157.4 - 157.6 статті 157 (пільга встановлена для неприбуткових установ зазначених в абзацах а, б, в, г, г пункту 157.1)

2755-VI

02.12.10

01.04.2011

 

A

1

 

11020197

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять неприбутковим органiзацiям вiд проведення їх основної дiяльностi, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу

Податковий кодекс України

абзац «б», «г», статті 157

 

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020198

Вiд оподаткування звiльняються доходи у виглядi коштiв, якi надходять до кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на недержавне пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi потреби, передбаченi законодавством.

Податковий кодекс України абзац «в», статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020199

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi доходiв вiд здiйснення операцiй з активами (без врахування пасивних доходiв) недержавних пенсiйних фондiв та кредитних спiлок, за пенсiйними вкладами (внесками), рахунками учасникiв фондiв банкiвського управлiння вiдповiдно до закону з цих питань.

Податковий кодекс України абзац «в», статті 157

 

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020200

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті «є» пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у виглядi разових або перiодичних внесків, відрахувань засновникiв та членiв.

Податковий кодекс України абзац «ґ», «ґ» статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020201

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi будь-яких iнших доходiв вiд надання культових послуг.

Податковий кодекс України абзац «д», статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020202

Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових установ i органiзацiй отриманих у виглядi внескiв, коштiв або майно, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям для забезпечення потреб їх основної дiяльностi.

Податковий кодекс України абзац «е» статті 157

2755-VI

02.12.10

 

 

A

1

 

11020205

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Податковий кодекс України п.157.16 ст. 157

 

2755-VI

02.12.10

01.04.2011

 

A

1

 

11020210

Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, із включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених зазначеним органом виконавчої влади.

Податковий кодекс України п.133.5 ст.133

 

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2020

А

0

  

11020226

Cуми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Податковий кодекс України п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020227

Cуми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи

Податковий кодекс України п.п.136.1.3 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

А

0

 

11020228

Cуми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету

Податковий кодекс України п.п.136.1.7 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020229

Cуми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону

Податковий кодекс України аб. а) п.п.136.1.8 п.136.1 ст. 136 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

A

0

 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

1057-IV

 

09.07.2003

 

11020230

Cуми коштів у вигляді внесків, які надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону

Податковий кодекс України аб. б) п.п.136.1.8 п. 136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020231

Cуми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

Податковий кодекс України п.п. 136.1.9 п. 136.1 ст. 136 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

A

0

 

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»

2299-III

 

15.03.2001

 

11020232

Cуми отриманого платником податку емісійного доходу

Податковий кодекс України п.п.136.1.10 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020233

Дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього Кодексу

Податковий кодекс України п.п.136.1.12 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020234

Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв

Податковий кодекс України п.п.136.1.13 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

А

0

 

11020235

Кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу

Податковий кодекс України п.п.136.1.14 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

А

0

 

11020236

 

Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів

Податковий кодекс України п.п.136.1.15 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020237

 

Вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:

якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади;
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок

Податковий кодекс України п.п.136.1.16 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020238

 

Кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього Кодексу;

Податковий кодекс України п.п.136.1.17 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020239

 

Суми коштів або вартість майна, отримані засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

Податковий кодекс України п.п.136.1.18 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020240

 

Дохід від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів, крім об'єктів, зазначених у пункті 137.17 статті 137 цього Кодексу, а також об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, який визначається в сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у бухгалтерському обліку, одночасно з її нарахуванням;

Податковий кодекс України п.п.136.1.21 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020241

 

Вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

Податковий кодекс України п.п.136.1.23 п.136.1 ст.136 р. ІІІ

 

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020242

Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

Податковий кодекс України п.п. 138.10.4 п. 138.1 ст. 138 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020243

До інших операційних витрат включаються суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»

Податковий кодекс України п.п. 138.10.4 п.138.1 ст. 138 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

V

0

 

Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»

1674-III

20.04.2000

 

11020244

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

Податковий кодекс України абз.а) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020245

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.

Податковий кодекс України абз.б) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020246

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

Податковий кодекс України абз.в) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020247

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться
ґ) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, в тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з 0видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника.

Податковий кодекс України абз. ґ ) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020248

 

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться  суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

Податковий кодекс України абз.д) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020249

До інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, відносяться суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

Податковий кодекс України абз.е) п.п. 138.10.6 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020250

Сума коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік.

Податковий кодекс України п.п. 138.12.3 п.138.1 ст.138 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020251

Витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;
витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи в трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Податковий кодекс України п.п. 140.1.3 п.140.1 ст.140 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020252

Витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу:
дитячих ясел або садків;
закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;
спортивних комплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника податку, клубів і будинків культури;
приміщень, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, в тому числі гуртожитків, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господарства;

дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;
установ соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих).

Податковий кодекс України п.п. 140.1.8 п.140.1 ст.140 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020253

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов'язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Податковий кодекс України п. 142.2 ст.142 р. ІІІ

 

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020254

До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) платник податку має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

Податковий кодекс України п.11 підр.4 р. ХХ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування)

V

0

 

11020255

Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Податковий кодекс України п. 150.1 ст.150 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

 

V

0

 

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Податковий кодекс України п.3 підр.4 р.ХХ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2010

 

01.01.2012

11020256

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
а) фізичним особам;
б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;
в) інститутами спільного інвестування;
г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.

Податковий кодекс України п.п. 153.3.5 п. 153.3 ст.153 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020257

Податок, передбачений цим розділом, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних грошових лотерей.

Податковий кодекс України п. 153.11 ст.153 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

 

0

 

11020258

Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу установника управління

Податковий кодекс України п.п. 153.13.6 п. 153.13 ст.153 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

 

0

 

11020259

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Податковий кодекс України п. 154.1 ст.154 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.04.2011

 

A

0

 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

875-XII

21.03.1991

 

11020260

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

Податковий кодекс України п. 154.2 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020261

На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Податковий кодекс України п. 154.3 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020262

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Податковий кодекс України п. 154.4 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

1

 

11020263

Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.

Податковий кодекс України п. 154.5 ст.154 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020264

Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

Податковий кодекс України абз.а) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

V

1

 

11020265

Застосовується ставка 0 відсотків для діючіх платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

Податковий кодекс України абз.б) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

V

1

 

11020266

Застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

Податковий кодекс України абз.в) п. 154.6 ст.154 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

01.01.2016

V

1

 

11020267

 

Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

Податковий кодекс України п. 154.7 ст.154 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020268

 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей.

Податковий кодекс України п. 154.8 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

 

V

1

 

11020269

 

Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:
устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Податковий кодекс України п. 158.1та п.158.3 ст.158 р. ІІІ

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енерго-ефективності виробництва.

V

0

 

11020270

Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

Податковий кодекс України п. 158.2 та п.158.3 ст.154 р. ІІІ

 

2755-VI

 

02.12.2010

01.04.2011

протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енерго-ефективності виробництва.

V

1

 

11020272

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ».

Податковий кодекс України п.16 підр.4 р.ХХ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2020

A

0

 

Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ»

1392-VI

21.05.2009

 

11020273

Звільняється від оподаткування: прибуток суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п'ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», у тому числі новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 75 відсотків сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга)»

Податковий кодекс України абз. а) п.17 підр.4 р.ХХ

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

 

V

1

Нова редакція

 

Зміна ознаки цільового призначення

Закон України «Про внесення зміни до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг»)

5180-VI

06.07.2012

 

01.08.2012

 

01.01.2022

11020274

Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.
При цьому на перехідний період до 1 січня 2012 року для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями цього Кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом встановленого періоду, дозволяється застосовувати положення зазначеного пункту

Податковий кодекс України абз. б) п.17 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

V

1

Зміна ознаки цільового призначення

11020275

Звільняються від оподаткування прибуток підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005) від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії

Податковий кодекс України абз. в) п.17 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

V

1

Зміна ознаки цільового призначення

11020276

Звільняються від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості;

Податковий кодекс України абз. г) п.17 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

 

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

V

1

Зміна ознаки цільового призначення

11020277

Звільняються від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (підклас 35.30.0 клас 35.30 група 35.3 розділ 35 КВЕД ДК 009:2005), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (підклас 73.10.2 клас 73.10 група 73.1 розділ 73 КВЕД ДК 009:2005), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;

Податковий кодекс України абз. ґ) п.17 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

V

1

 

11020278

Звільняються від оподаткування прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005).

Податковий кодекс України абз. д) п.17 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2022

V

1

 

11020279

Звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Податковий кодекс України абз. п.18 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2015

V

0

 

11020280

Не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів.

Податковий кодекс України абз. п.19 підр.4 р. ХХ

 

2755-VI

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2016

V

1

 

11020281

 

Звільняються від оподаткування:

 

прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;

Податковий кодекс України п.15 підр.4 р. ХХ

2755-VI

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2020

V

0

 

11020282

 

Звільняється від оподаткування:
прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.2012

 

01.07.2012

 

01.01.2020

 

V

0

Нова редакція

Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX

2755-VI

 

02.12.2010

01.01.2011

01.01.2020

11020283

  

Звільняються від оподаткування:
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива» для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.

Податковий кодекс України

п.15 підр.4 р.ХХ

 

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

01.01.2020

V

0

 

Закону України «Про альтернативні види палива»

1391-XIV

14.01.2000

 

11020284

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

Податковий кодекс України пункт 153.8 статті 153

2755-VI

02.12.10

01.04.2011

 

V

0

 

11020285

Нова

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес».

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону»

№ 5043-VI

 

04.07.2012

 

15.08.2012

 

V

0

  

Податковий кодекс України пункт 27 підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення

2755-VI

02.12.10

  

ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  

  

  

  

 

 

 

12030001

Від сплати збору звільняються:
транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Податковий кодекс України Закон
(пункт 235.1 статті 235 розділу VII «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу»)

2755-VI

 

02.12.2010

 

01.01.2011

 

 

V

0

 

  

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

13050001

Звільняються від сплати земельного податку заповідники (крім історико-культурних)

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050061

Звільняються від сплати земельного податку історико-культурні заповідники

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050062

Звільняються від сплати земельного податку національні природні парки

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050063

Звільняються від сплати земельного податку заказники (крім мисливських)

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050075

Звільняються від сплати земельного податку парки державної та комунальної власності

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050064

Звільняються від сплати земельного податку регіональні ландшафтні парки

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050065

Звільняються від сплати земельного податку ботанічні сади

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050066

Звільняються від сплати земельного податку дендрологічні парки

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050067

Звільняються від сплати земельного податку зоологічні парки

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050068

Звільняються від сплати земельного податку пам'ятки природи

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050069

Звільняються від сплати земельного податку заповідні урочища

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050070

Звільняються від сплати земельного податку парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Податковий кодекс України пп.282.1.1 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050002

Звільняються від сплати земельного податку дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

Податковий кодекс України пп.282.1.2 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

 

V

0

 

13050024

Звільняються від сплати земельного податку органи державної влади.

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050076

Звільняються від сплати земельного податку органи місцевого самоврядування.

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050025

Звільняються від сплати земельного податку органи прокуратури.

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050026

Звільняються від сплати земельного податку заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050027

Звільняються від сплати земельного податку спеціалізовані санаторії для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI-

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050077

Звільняються від сплати земельного податку військові формування, утворені відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

 

 

A

0

 

13050056

Звільняються від сплати земельного податку Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050057

Звільняються від сплати земельного податку Прикордонні війська України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.3 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050028

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості (крім дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій)

Податковий кодекс України пп.282.1.4 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050078

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій

Податковий кодекс України пп.282.1.4 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050005

Звільняються від сплати земельного податку релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

Податковий кодекс України пп.282.1.5 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

 

0

 

13050071

Звільняються від сплати земельного податку благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

Податковий кодекс України пп.282.1.5 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050059

Звільняються від сплати земельного податку санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

Податковий кодекс України пп.282.1.6 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050030

 Звільняються від сплати земельного податку громадські організації інвалідів України, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Податковий кодекс України пп.282.1.7 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050036

Звільняються від сплати земельного податку підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Податковий кодекс України пп.282.1.7 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050079

Звільняються від сплати земельного податку дошкільні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансуваня

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

 

  

V

0

 

13050080

Звільняються від сплати земельного податку загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансуваня

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

 

  

V

0

 

13050011

Звільняються від сплати земельного податку заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050050

Звільняються від сплати земельного податку заклади науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050051

Звільняються від сплати земельного податку заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050052

Звільняються від сплати земельного податку заклади охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп..282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII»

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050053

Звільняються від сплати земельного податку заклади соціального захисту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050054

Звільняються від сплати земельного податку заклади фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.282.1.8 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

A

0

 

13050072

Звільняються від сплати земельного податку підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України пп.282.1.9 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

  

V

0

 

13050046

Звільняються від сплати земельного податку новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Податковий кодекс України пп.282.1.11 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

  

V

0

 

13050031

Не сплачується податок: за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства.

Податковий кодекс України пп.283.1.1 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050032

Не сплачується податок за землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.

Податковий кодекс України пп.283.1.2 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050007

Не сплачується податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Податковий кодекс України пп.283.1.3 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

13050008

Не сплачується податок за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

Податковий кодекс України пп.283.1.4 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050004

Не сплачується податок за земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.

Податковий кодекс України пп.283.1.5 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

13050009

Не сплачується податок за земельні ділянки кладовищ,. крематоріїв та колумбаріїв.

Податковий кодекс України пп.283.1.6 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII «

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050010

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Податковий кодекс України п.284.1 ст.284 Розділу ХIII

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

13050073

Звільняються від сплати земельного податку протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.

Податковий кодекс України п. 1 підрозділу 6 Розділу ХХ

 

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

01.01.15

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності»

 

1342-VI

 

19.05.09

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2015 року»

1248

29.12.10

13050074

До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.

Податковий кодекс України п.2 підрозділу 6 Розділу ХХ

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

31.12.15

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні

1814-VI

20.01.10

13050081

До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

Податковий кодекс України п.3 підрозділу 6 Розділу ХХ

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

31.12.15

V

0

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку суб'єктів кінематографії (виробників національних фільмів), які до 1 січня 2016 р. звільняються від спати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів»

48

26.01.11

13050082

 

До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості

Податковий кодекс України п.4 підрозділу 6 розділу ХХ

2755-VI із змінами, внесеними згідно із законом України від 07.07.11 №3609-VI

02.12.10

 

08.07.11

31.12.15

V

0

 

13050083

 

Звільняється від сплати земельного податку платник фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Податковий кодекс України пп.282.1.10 п.282.1 ст.282 Розділу ХIII

Закон України від 07.07.2011 № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

2755-VI із змінами, внесеними згідно із законом України від 07.07.11 №3609-VI

02.12.10

08.07.11

 

V

0

 

13050084

Нова

 

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

Податковий кодекс України пп.283.1.7 п.283.1 ст.283 Розділу ХIII

Закон України від 05.07.2012 № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»

2755-VI із змінами, внесеними згідно із законом України від 05.07.12 № 5083-VI

05.07.12

01.09.12

  

V

0

 

 

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

14010049

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

 

07.05.92

07.05.92

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

14010050

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

 

31.12.93

 

31.12.93

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010051

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

 

24.01.97

 

24.01.97

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010053

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

 

22.12.93

 

22.12.93

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010148

Звільнення від оподаткування товарів, обладнання та послуг, що постачаються за кошти безвідплатної допомоги Урядом Японії у рамках Меморандуму для створення Японського центру в Україні

Закон України «Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні»

742/97-ВР

 

17.12.97

 

08.01.98

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010149

Звільнення від сплати податку учасників Угоди.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на Проект «Охорона здоров'я матерів і дітей (неонтологія)»

69-XIV

 

24.07.98

 

07.08.98

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010182

 

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються нідерландською стороною.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво»

498-XIV

 

17.03.99

 

20.04.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010191

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України»

933-XIV

 

14.07.99

 

27.07.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010192

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України»

1161-XIV

 

19.10.99

 

12.11.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

14010193

 Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються Швейцарською стороною на безвідплатній основі та обладнання, тимчасово ввезене для потреб реалізації проектів

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво»

665-XIV

 

14.04.99

 

09.06.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010288

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року

368-ІV

 

25. 12.02

 

11.02. 03

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010299

 З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

1194-IV

 

18.09.03

 

17.10.03

 

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010307

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

Закон України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької»

1606-ІV

 

17.03.04

 

 

25.05.04

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010352

Товари, призначені для використання у рамках співробітництва у галузях, вказаних у пункті 1 цієї статті, при вивезенні не підлягають оподаткуванню зборами та податками, стягнення яких знаходиться у компетенції митних органів Російської Федерації і України за виключенням випадків, стосовно яких цією Угодою передбачено інше.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва у освоєнні космічного простору, створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки» Ст. 3 Угоди

241-IV

 

 

22.11.02

 

14.04.03

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

4010364

Послуги, що надаються Банком в Україні, звільняються від податку на додану вартість

Закон України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні»
Розділ 7.05. Стаття 7 Договору

319-IV

 

4.06. 08

 

17.07.08

 

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

14010365

Усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги., включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового спів фінансування і фінансуються за рахунок грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.

Закон України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні»
Розділ 8.01. Стаття 8 Договору

319-IV

 

4.06.08

 

17.07.08

 

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

 

02.12.10

 

14010389

 

Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств»
п.3.3 ст.3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств

360-VI

 

03.09.08

 

06.01.09

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

 

14010390

 

У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування податку на додану вартість. Термін «товар» слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств»
п.3.4 ст.3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств

360-VI

 

03.09.08

 

06.01.09

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

 

 

14010393

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією»  Стаття 3 Рамкової угоди

2533-VI

 

1.09.2010

 

18.11.2010

 

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

14010394

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту

Податковий кодекс України пп.а) пп. 195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

A

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010395

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки або забезпечення морських суден, що:

використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України;

використовуються для рятування або подання допомоги в нейтральних або територіальних водах інших країн;

входять до складу Військово-Морських Сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки

Податковий кодекс України пп. а) пп.195.1.2 п.195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

A

0

 

14010396

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки або забезпечення повітряних суден, що:
виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування.

Податковий кодекс України пп.б) пп.195.1.2 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

14010397

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі

Податковий кодекс України пп. в) пп195.1.2 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

14010398

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством

Податковий кодекс України
пп. г) п.195.1.2 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

14010399

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України
пп.ґ) пп.195.1.2 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010400

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Податковий кодекс України пп. а) пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

A

0

 

14010401

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуг, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.

Податковий кодекс України пп. б) пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

14010402

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси

Податковий кодекс України пп. в) пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

A

0

 

14010403

Звільняються від оподаткування операції з постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України пп.197.1.1 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010404

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках

Податковий кодекс України 197.1.2. пп.197.1.2 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010405

Звільняються від оподаткування операції з постачання технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України пп. а) пп.197.1.3 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

V

0

 

14010406

Звільняються від оподаткування операції з постачання комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України пп. б) пп.197.1.3 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010407

Звільняються від оподаткування операції з постачання легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам

Податковий кодекс України пп. в) пп.197.1.3 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010408

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача

Податковий кодекс України 197.1.4. пп.197.1.4 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010409

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, вказаних в підпунктах а) - о) пп.197.1.5 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України

Податковий кодекс України пп.197.1.5 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010410

Звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів

Податковий кодекс України пп.197.1.6 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

V

0

 

14010411

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах

Податковий кодекс України пп.а) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010412

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Податковий кодекс України пп.б) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010413

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Податковий кодекс України пп.в) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

14010414

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я.

Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України пп.г) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010415

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи

Податковий кодекс України пп. ґ) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

V

0

 

14010416

Звільняються від оподаткування операції з.постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах

Податковий кодекс України пп.д) пп.197.1.7 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

 

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

24.05.12

14010417

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку, крім операцій з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат)

Податковий кодекс України пп.197.1.8 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010418

Звільняються від оподаткування операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком, вказаним в підпунктах а) - б) пп.197.1.9 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України

Податковий кодекс України пп.197.1.9 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010419

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами за переліком, вказаним в підпунктах а) -т) пп.197.1.10 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України, крім операцій з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов'язану з цим діяльність

Податковий кодекс України пп.197.1.10 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010420

Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності

Податковий кодекс України пп.197.1.12 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

V

0

 

14010421

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок

Податковий кодекс України пп.197.1.13 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010422

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». Перелік підприємств, які підлягають приватизації, визначається Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України пп.197.1.13 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010423

Звільняються від оподаткування операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом...

Операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування.

Податковий кодекс України пп.197.1.14 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010424

Звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

Податковий кодекс України пп.197.1.15 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010425

Звільняються від оподаткування операції безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку.

Податковий кодекс України пп.197.1.16 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010426

Звільняються від оподаткування операції з безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних осіб, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів

Податковий кодекс України пп.197.1.17 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

 

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

14010427

Звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо

Податковий кодекс України пп.197.1.18 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010428

Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з реєстрації актів цивільного стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством

Податковий кодекс України пп.197.1.19 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

 

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

01.07.12

14010429

Звільняються від оподаткування операції з постачання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності або у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів, платних послуг з комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів), користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (у тому числі нічним абонементом), тематичного добору літератури за запитом споживача та надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок

Податковий кодекс України пп.197.1.20 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010430

Звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України)

Податковий кодекс України абз.1 пп.197.1.21 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

0

 

14010431

Звільняються від оподаткування операції з орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів

Податковий кодекс України абз 2 пп.197.1.21 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

V

0

 

14010432

Звільняються від оподаткування операції оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів

Податковий кодекс України пп.197.1.22 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»

5083-VI

 

 

05.07.12

14010433

Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави

Податковий кодекс України пп.197.1.23 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010434

Звільняються від оподаткування операції з постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я

Податковий кодекс України пп.197.1.24 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010435

Звільняються від оподаткування операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України

Податковий кодекс України пп.197.1.25 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010436

Звільняються від оподаткування операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

Податковий кодекс України пп.197.1.26 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

 

А

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

07.06.12

14010437

Звільняються від оподаткування операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами).

Податковий кодекс України пп.197.1.27 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010438

Звільняються від оподаткування операції з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України пп.197.1.27 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010439

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

Податковий кодекс України пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010440

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави

Податковий кодекс України п.197.2 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010441

Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. Операції з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками оподатковуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

Податковий кодекс України п.197.3 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

V

0

 

14010442

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств.

Податковий кодекс України п.197.6 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

 

07.07.11

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

 

24.05.12

 

14010443

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням)

Податковий кодекс України п.197.8 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

0

 

14010444

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами

Податковий кодекс України п.197.9 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.08.11

 

 

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010445

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України. Порядок документального оформлення, виписки податкових накладних та відображення цих операцій у податковій звітності визначається Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України п.197.10 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

0

 

14010446

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення

Податковий кодекс України п.197.12 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

V

0

 

14010447

Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов'язань за депозитами (вкладами)

Податковий кодекс України п.197.13 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

0

 

14010448

Звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти

Податковий кодекс України п.197.15 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

1

 

14010449

На період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру», звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань

Податковий кодекс України п.197.17 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

0

 

14010450

Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері сільського господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей

Податковий кодекс України п.209.2 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

V

1

 

14010451

Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері лісового господарства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей

Податковий кодекс України п.209.2 ст.209 розділу V.

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

1

 

14010452

Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством (суб'єкт спеціального режиму, який провадить діяльність у сфері рибальства) на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей

Податковий кодекс України п.209.2 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

1

 

14010453

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 209 цього Кодексу, і на загальних підставах вважаються платником податку на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також за молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

Податковий кодекс України п.209.18 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

1

 

14010454

На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання) на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.
Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТ ЗЕД.

Податковий кодекс України п.211.1 ст.211 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

V

1

 

14010455

На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією оподатковуються за нульовою ставкою операції з виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТ ЗЕД.

Податковий кодекс України п.211.1 ст.211 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

V

1

 

14010456

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення за межі митної території України для виконання угоди про розподіл продукції товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України

Податковий кодекс України п.337.2 ст.337 розділу XVIII

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

 

A

0

 

14010457

Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», на території України

Податковий кодекс України пп а) п.2 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

31.12.18

V

1

 

14010458

Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Податковий кодекс України пп б) п.3 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, але не пізніше 01.01.15

V

1

 

14010459

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

Податковий кодекс України п.4 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

31.12.15

V

0

 

 

14010460

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік.

Податковий кодекс України п.5 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

31.12.14

V

 

0

 

14010461

 Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру

Податковий кодекс України п.6 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

31.12.14

V

 

0

 

14010462

На період до 1 січня 2015 року за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва.

Податковий кодекс України п.8 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

31.12.14

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

 

14010463

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України.

Податковий кодекс України п.12 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

31.12.15

V

0

 

14010464

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).

Податковий кодекс України п.13 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

 

31.12.15

V

0

 

14010465

Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів.
Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України п.23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

31.12.13

А

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

 

14010466

Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові у сільськогосподарських підприємств - виробників.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.

Податковий кодекс України п.15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

31.12.13

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010467

Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання на митній території України технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.

Податковий кодекс України п.15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

31.12.13

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010468

Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00).

Податковий кодекс України п.23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.10

01.01.11

 

31.12.13

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010469

У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301) звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Податковий кодекс України п.16 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.12

31.12.13

V

0

 

14010204

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій.

ст.2 ЗУ «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей»

2117-ІІІ

 

30.11.00

 

з 15.11 поточного року

до 15.01 наступного року

V

0

Зазначена пільга діє щорічно з 15 листопада поточного року по 15 січня наступного року.

14010470

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту відходів і брухту чорних і кольорових металів

Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України п.23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

31.12.13

А

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

 

14010471

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 30 90 00).

Податковий кодекс України п.23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.10

01.01.11

31.12.13

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010472

Звільняються від оподаткування операції з вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України

Податковий кодекс України пп.ґ) пп.195.1.2 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

01.01.11

 

А

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010473

Звільняються від оподаткування операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту

Податковий кодекс України п.210.7 ст.210 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

01.01.11

 

А

0

 

14010475

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.

Податковий кодекс України п.15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.07.11

 

 

31.12.13

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010476

Операції з вивезення в митному режимі експорту технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Податковий кодекс України п.15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.10

01.07.11

 

31.12.13

А

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010478

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів, визначених пунктом «о» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф», переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України».

Податковий кодекс України п.7 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

31.12.2014

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

 

07.07.11

14010479

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301)

Податковий кодекс України п.16 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.10

01.01.12

31.12.13

А

0

 

14010480

Позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена переробним підприємством у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу, у межах пропорцій, зазначених у пп. 6) п.1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, яка сплачується на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі.

Податковий кодекс України п.1 підрозділу 2 розділу XX,

2755-VI

02.12.10

01.01.12

31.12.14

V

1

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників»

4268-VI

22.12.11

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

24.05.12

14010481

Тимчасово до 31 грудня 2012 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

Податковий кодекс України п.25 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

13.01.12

31.12.12

V

1

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги»

4279-VI

22.12.11

14010482

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів

Податковий кодекс України п.197.19 ст.197 розділу V.

2755-VI

 

02.12.10

 

14.01.12

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України»

4238-VI

22.12.11

14010483

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України послуг, пов'язаних з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банківських металів.

Податковий кодекс України п.197.19 ст.197 розділу V.

2755-VI

 

02.12.10

 

14.01.12

 

V

0

Нова редакція

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України»

4238-VI

22.12.11

14010484

нова

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону

Податковий кодекс України пп.197.1.29 п.197.1 ст.197 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

01.07.12

 

V

1

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

14010485

нова

Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом»

Податковий кодекс України п.26 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.07.12

Завершення виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

V

1

На період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»

4834-VI

 

24.05.12

14010486

нова

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України

Податковий кодекс України пп.б) пп. 195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010487

нова

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі безмитної торгівлі

Податковий кодекс України пп.в) пп. 195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

07.06.12

14010488

нова

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі вільної митної зони

Податковий кодекс України пп.г) пп. 195.1.1 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

07.06.12

14010489

нова

Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.

Податковий кодекс України п.206.5 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010490

нова

До операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України п.206.8 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010491

нова

До операцій із вивезення товарів з митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України п.206.9 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010492

нова

До операцій із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.

Податковий кодекс України п.206.13 ст.209 розділу V

2755-VI

 

02.12.10

 

08.07.12

 

A

0

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм»

4915-VI

 

07.06.12

14010493

нова

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+

Податковий кодекс України пп. г) пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 розділу V

2755-VI

 

 

02.12.10

 

 

12.08.12

 

A

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»

5083-VI

05.07.12

14010494

нова

На період дії контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес», затвердженого Кабінетом Міністрів України, звільняються від оподаткування операції з постачання послуг на митній території, пов'язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес», які надаються особою-нерезидентом, не зареєстрованою як платник податку на додану вартість, сторонам контракту.

Перелік послуг, які пов'язані з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес» та підлягають звільненню від оподаткування, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України пп.б) п.27 підрозділу 2 розділу ХХ

2755-VI

 

02.12.10

 

15.08.12

Кінець дії контракту, укладеного для реалізації національного проекту «Повітряний експрес»

V

1

 

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону»

5043-VI

04.07.12

14010495

нова

Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

 

Податковий кодекс України п.26 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.13

31.12.22

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції»

5091-VI

 

05.07.12

14010496

нова

При ввозі в Україну, вивозі з неї або використанні,
придбанні в ній, матеріально-технічні кошти, необхідні для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди, звільняються від тарифів, мита, податків на імпорт і експорт та аналогічні податки й інші збори, що стягуються відповідно до законодавства України.

Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво в галузі ліквідації ядерної зброї,
що підлягає скороченню в Україні, і створенні Комітету зі співробітництва в цих цілях

Пункт 5 статті 9 Угоди.

 

02.03.94

 

14.03.94

 

  

А

1

  

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.10

 

14010497

нова

Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні.

 

Закон України «Про ратифікаціюІмплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1»

№ 4338-VI

 

13.01.2012

 

09.02.12

  

А

1

  

п. 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди

 

21.09.11

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.10

 

  

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦІЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

  

  

  

  

 

 

  

Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

14020012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

 

07.05.92

 

07.05.92

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14020013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

 

31.12.93

 

31.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14020014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

 

24.01.97

 

24.01.97

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14020015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS).

 

28.12.94

 

28.12.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14020016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

 

22.12.93

 

22.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14020030

Не підлягають оподаткуванню операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація

Податковий кодекс України пп.213.2.1 п.213.2 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

3609-VI

07.07.2011

14020031

Звільняються від оподаткування операції з реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Податковий кодекс України пп.213.3.1 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

1

 

14020032

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

Податковий кодекс України пп.213.3.4 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

0

 

14020033

Звільняються від оподаткування операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції).

Податковий кодекс України пп.213.3.5 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

0

 

14020034

Звільняються від оподаткування операції з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника.

Податковий кодекс України пп.213.3.8 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

0

 

14020035

Звільняються від оподаткування операції з реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України пп.213.3.11 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

1

 

14020036

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

Податковий кодекс України п.217.5 ст.217

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

0

 

14020037

Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію.

Податковий кодекс України п.225.9 ст.225

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

0

 

14020038

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
а) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла.

Податковий кодекс України пп.229.1.1 п.229.1 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

1

 

14020039

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.

Податковий кодекс України пп.229.1.1 п.229.1 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

1

 

14020040

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу.

Податковий кодекс України пп.229.1.1 п.229.1 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

1

 

14020041

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
г) біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу.

Податковий кодекс України пп.229.1.1 п.229.1 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

 

1

 

14020042

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
ґ) біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.

Податковий кодекс України пп.229.1.1 п.229.1 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

1

 

14020043

Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.

Податковий кодекс України пп.229.2.1 п.229.2 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

1

 

14020044

На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:
20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;

27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податковий кодекс України підрозділ 5 Розділу ХХ

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

31.12.12

V

0

 

14020045

  

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку

Закон України підпункт 98 в частині доповнення статті 229 пунктом 229.4 підпунктом.229.4.1

3609-VI

 

07.07.11

 

01.01.12

 

V

1

 

  

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРІТОРІЮ УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

  

  

  

  

 

 

 

Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

14030012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

 

07.05.92

 

07.05.92

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.10

14030013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

 

31.12.93

 

31.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14030014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

 

24.01.97

 

24.01.97

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14030015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)

 

28.12.94

 

28.12.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14030016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

 

22.12.93

 

22.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.10

14030019

Звільнення від сплати податку учасників Угоди

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво»

498-XIV

17.03.99

20.04.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

2755-VI

14030024

Не підлягають оподаткуванню операції з ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.

Податковий кодекс України пп.213.2.2 п.213.2 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

14030025

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Податковий кодекс України пп.213.3.2 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

14030026

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України.

Податковий кодекс України пп.213.3.3 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

14030027

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред'явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів).

Податковий кодекс України пп.213.3.6 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

14030028

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Податковий кодекс України пп.213.3.9 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

0

 

14030029

Звільняються від оподаткування операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

Податковий кодекс України пп.213.3.10 п.213.3 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

A

0

 

14030030

У разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у зв'язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось повернення невикористаних та пошкоджених марок, або органу державної податкової служби, який видав марки, надані відповідні документи, що підтверджують втрату марок.

Податковий кодекс України п.218.4 ст.213

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

0

 

14030031

Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку.

Податковий кодекс України пп.229.3.1 п.229.3 ст.229

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

V

 

1

 

14030032

На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:
20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;

27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податковий кодекс України підрозділ 5 Розділу ХХ

2755-VI

 

02.12.10

 

01.01.11

 

31.12.12

V

0

 

14030033

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку

Закон України підпункт 98 в частині доповнення статті 229 пунктом 229.4 підпунктом.229.4.1

3609-VI

 

07.07.11

 

01.01.12

 

V

 

1

 

14030034

Звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, які призначені для використання закладами охорони здоров'я і оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму акцизного податку, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги»

4279-VI

22.12.11

13.01.12

31.12.12

V

 

1

 

 

ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ ТА ЗБОРАХ

 

 

 

 

 

 

 

18020101

Пільги по збору за місця для паркування транспортних засобів, що встановлені органами місцевого самоврядування

Податковий кодекс України пункт 12.3 статті 12 розділу І, стаття 266 розділу 12

2755-VI

02.12.10

 

01.01.11

 

V

0

 

18030101

Пільги по туристичному збору, що встановлені органами місцевого самоврядування

Податковий кодекс України пункт 12.3 статті 12 розділу І, стаття 268 розділу 12

2755-VI

02.12.10

 

01.01.11

 

V

0

 

22090000

ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ

 

 

 

 

 

 

Надаються окремими постановами Кабінету Міністрів України

22090005

Від сплати державного мита звільняються: фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 15 (абзаци другий і третій пункту 15 статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)

3674-VI

08.07.2011

21.01.93

 

V

0

 

22090006

Від сплати державного мита звільняються: місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають житлові будинки з надвірними будівлями /крім м. Києва та курортних місцевостей/, квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 19

7-93

21.01.93

21.01.93

 

V

0

 

22090008

Від сплати державного мита звільняються: всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання «Організація солдатських матерів України» - за вчинення всіх нотаріальних дій.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 28 (пункт 28 статті 4 змінено згідно із Законом України від 08.07.2011р. N 3674-VI

7-93

21.01.93

21.01.93

 

V

0

 

22090009

Від сплати державного мита звільняються: Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 29

7-93

21.01.93

21.01.93

 

V

0

 

22090014

Від сплати державного мита звільняються: Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 34

7-93

 

21.01.93

 

21.01.93

 

V

0

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування»

429-IV

16.01.03

11.02.03

22090015

Від сплати державного мита звільняються: державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 4, пункт 35 (пункт 35 статті 4 змінено згідно із Законом України від 08.07.2011р. № 3674-VI

7-93

21.01.93

30.04.93

 

V

0

 

22095000

Пільги, що надані місцевими органами влади щодо державного мита, яке зараховується до місцевого бюджету.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 5

7-93

21.01.93

21.01.93

 

V

0

 

22090020

Пільги, що надані Міністерством фінансів України щодо державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» стаття 5

7-93

21.01.93

21.01.93

 

V

0

 

_____________
**V - Пільги, що призводять до втрат бюджету
   А - Пільги, що не призводять до втрат бюджету