Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Оподаткування доходу від страхової діяльності у разі сплати страхового платежу частинами

За договором страхування сплата страхового платежу здійснюється не одноразово, а частинами. Відповідальність страховика перед страхувальником настає за умови сплати чергової частки страхового платежу у визначені строки. Який порядок оподаткування доходу від страхової діяльності за таким договором?


Відповідно до п. 137.14 ст. 137 Податкового кодексу датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку — страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону № 1057).

Статтею 18 Закону про страхування встановлено, що договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Крім того, згідно зі ст. 28 цього Закону дія договору страхування припиняється, зокрема, у разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим, якщо перший (або черговий) страховий платіж не було сплачено за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору.

Тобто дата сплати чергового платежу у такому випадку збігається з датою надання страхових послуг страховиком.

Таким чином, якщо страховий платіж сплачується частинами у визначені договором строки, а відповідальність страховика настає за умови сплати чергової частки платежу до дати, зазначеної в договорі, то датою збільшення доходів страховика від страхової діяльності (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону № 1057) у звітному податковому періоді є визначена договором дата сплати відповідної чергової частини страхового платежу, тобто дата настання відповідальності страховика на відповідний період.

При цьому якщо страхувальником не сплачено черговий страховий платіж до дати сплати, встановленої в договорі, або сплачено не в повному обсязі, такий договір втрачає чинність, і страховик звільняється від відповідальності перед клієнтом.

Водночас якщо у разі настання страхового випадку страхувальник отримає від страховика страхове відшкодування у повному обсязі за мінусом несплачених страхових платежів згідно з договором страхування, такий страховик повинен сплатити із суми таких платежів податок на доходи за ставкою 3%.