Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Оподаткування договорів довгострокового страхування життя, укладених до 01.04.2011 р.

Договір довгострокового страхування життя укладено в 2010 р. за порядком, установленим Законом про прибуток. Чи поширюються положення Податкового кодексу на такі договори?


Згідно з п. 1.37 ст. 1 Закону про прибуток договором довгострокового страхування життя з метою оподаткування вважається договір страхування життя на десять років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як п’ять років і передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших десяти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи, при цьому страхова виплата здійснюється незалежно від строку сплати страхових внесків (платежів, премій).

Відповідно до пп. 2 п. 2 розділу XIX Податкового кодексу Закон про прибуток утратив чинність з 01.04.2011 р., тобто одночасно з набранням чинності розділом III Податкового кодексу «Податок на прибуток підприємств» (п. 1 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 розділу I Податкового кодексу договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п’ять років і більше, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, які здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що спричинив установлення інвалідності I або II групи застрахованій особі чи особі, яка не досягла 18 років. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

Положення Податкового кодексу не містять застереження щодо надання зворотної сили його нормам.

Поряд із цим ст. 58 Конституції визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, на договори довгострокового страхування життя, укладені до 01.04.2011 р., поширюються вимоги Закону про прибуток до закінчення строку дії таких договорів, а в разі внесення змін до зазначених договорів такі зміни мають відповідати вимогам Податкового кодексу. Водночас на договори, укладені після цієї дати, поширюються правила оподаткування операцій з довгострокового страхування життя, передбачені пп. 14.1.52 п.14.1 ст. 14 розділу I Податкового кодексу.