Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Розподіл витрат страховика між страховою та іншою діяльністю у 2011 році

У Порядку № 146 наведено розрахунок визначення розміру витрат, пов’язаних з отриманням доходів від страхової діяльності, та окремо з інших джерел відповідно до питомої ваги валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не пов’язаних зі страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика. Наказом № 97 порядок заповнення декларації не передбачено. Чи можна відносити у ІІ кварталі цього року до витрат страховика витрати на проведення власної господарської діяльності, не пов’язані зі страхуванням, з урахуванням питомої ваги?


Пунктом 8 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу зазначено, що за результатами діяльності протягом одного року з дня набрання чинності розділом III цього Кодексу, тобто з 01.04.2011 р., страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону № 1057, а також від діяльності, що не пов’язана зі страхуванням, обчислюють і сплачують податок на прибуток у такий спосіб:

  • протягом звітного податкового року страховики щокварталу сплачують податок за ставкою 3% суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами;
  • за результатами звітного року страховики розраховують розмір податку на прибуток, що обчислюється від оподатковуваного прибутку в установленому Податковим кодексом порядку, але не сплачують його.

Таким чином, на перехідний період при обчисленні об’єкта оподаткування від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, прибуток від такої діяльності визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду від іншої діяльності на суму витрат звітного періоду, безпосередньо не пов’язаних зі страхуванням або розподілених пропорційно до питомої ваги вищезазначених доходів у загальному обсязі доходів страховика. Аналогічно відбувається розподіл амортизаційних відрахувань за основними засобами та нематеріальними активами, що використовуються як у страховій, так і в іншій діяльності.

Такий розподіл витрат є можливим завдяки нормі п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу, згідно з якою платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування цим податком, до складу витрат, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включають витрати, пов’язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку).

Крім того, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням доходу (прибутку), який не звільняється від оподаткування.

Цією самою нормою передбачено: якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

Отже, розподіл витрат страховика між страховою та іншою діяльністю у 2011 р. здійснюється так само, як і за Порядком № 146.

Зокрема, до витрат, які можуть підлягати пропорційному розподілу, можна віднести такі:

  • витрати на оплату праці адміністративно-господарського персоналу страхової компанії;
  • суми страхового збору до фондів державного загальнообов’язкового страхування, нараховані на заробітну плату та інші види заохочень працівників адміністративно-господарського персоналу;
  • послуги мобільного зв’язку;
  • витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності та передплату спеціалізованих періодичних видань (крім спеціальної літератури з питань страхування);
  • витрати на аудиторські послуги;
  • витрати на придбання канцтоварів, оренду приміщення тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42