Інші податки
Тема: Акцизний податок

Обчислення суми акцизного податку з обсягів втрачених марок акцизного податку

Як здійснюється розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, які було придбано для маркування імпортних тютюнових виробів, у разі коли у звітному періоді, що передує місяцю виявлення нестачі марок, ввезення тютюнових виробів не відбувалось?


Відповідно до ст. 36 Податкового кодексу податковим обов’язком визнається, зокрема, обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку. Також п. 222.2 ст. 222 Податкового кодексу визначено особливості сплати акцизного податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України. Так, пп. 222.2.2 цього пункту встановлено, що при ввезенні маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України згідно з п. 216.4 ст. 216 Податкового кодексу є дата подання до митного органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках.

Тобто, виходячи з викладеного, у разі ввезення маркованої підакцизної продукції акциз сплачується до фактичного виникнення податкового зобов’язання з таких товарів (під час придбання марок акцизного податку).

У свою чергу наявність марки акцизного податку на продукції, що відповідно до Податкового кодексу підлягає обов’язковому маркуванню, є однією з умов для отримання права на ввезення такої продукції на митну територію України, а також підтвердженням сплати акцизного податку та легалізації ввезення товарів (п. 226.2 ст. 226, п. 227.1 ст. 227 Податкового кодексу).

Слід зазначити, що у разі виявлення нестачі марок акцизного податку в їх покупця (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яку має бути сплачено до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються за формою, встановленою центральним органом ДПС.

Розрахунок суми акцизного податку із втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, здійснюється згідно з додатком 5 до декларації акцизного податку, форму якої затверджено наказом № 1030.

Отже, обчислення суми акцизного податку із втрачених марок акцизного податку, що придбавались для маркування імпортних тютюнових виробів, здійснюється з урахуванням операцій із ввезення таких виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку. У разі якщо ввезення тютюнових виробів за такий період не відбувалось, у графі 4 додатка 5 до декларації акцизного податку зазначаються показники щодо ввезення тютюнових виробів за останній податковий період, коли таке ввезення відбувалось.