Інші податки

Коригування податкових зобов’язань з акцизного податку

Як та в яких випадках здійснюється коригування податкових зобов’язань з акцизного податку?


Однією з новацій в оподаткуванні акцизним податком є надання права платникам акцизного податку коригувати (зменшувати) податкові зобов’язання зі сплати податку у випадку повного або часткового повернення з реалізації підакцизних товарів, не придатних для споживання.

Відповідно до пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу об’єктом оподаткування акцизним податком є зокрема, операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).

Суми податку, які підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань (п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 217.5 ст. 217 Податкового кодексу платники акцизного податку коригують податкові зобов’язання зі сплати податку у випадку повного (часткового) повернення з реалізації підакцизних товарів (продукції), вироблених таким платником, для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків.

У разі усунення недоліків та подальшої реалізації таких товарів (продукції) зобов’язання з акцизного податку обчислюються в загальному порядку.

У разі неможливості усунення недоліків товар (продукція) підлягає знищенню.

Згідно з нормами Закону № 1393 до неякісної та небезпечної продукції належить продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, а також продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився.

Власник продукції зобов’язаний вилучити з обігу неякісну та небезпечну продукцію, привести її, за можливості, у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів або забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому Законом № 1393 та Порядком № 508.

Пунктом 218.4 ст. 218 Податкового кодексу встановлено норму щодо коригування сум акцизного податку імпортером у разі, якщо він здійснює вивезення за межі митної території України підакцизних товарів (продукції) у зв’язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України.

Сума коригування обчислюється платником акцизного податку — виробником та імпортером алкогольних напоїв і тютюнових виробів за обсягами повернутої продукції із застосуванням ставок акцизного податку, що діяли на момент виникнення податкових зобов’язань з такої продукції, та відображається у декларації акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення. При цьому сума коригування за бажанням імпортера повертається йому на поточний рахунок у банку або зараховується в рахунок майбутніх платежів при придбанні марок акцизного податку.

Слід зазначити, що у разі повного або часткового повернення покупцем підакцизної продукції, маркованої марками акцизного податку (алкогольні напої, тютюнові вироби), їх виробнику для усунення недоліків або знищення коригування податкових зобов’язань провадиться з урахуванням норм Положення № 1251.

У разі повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) з інших причин коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку не провадиться.