Лист
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Заповнення Податкової декларації збору за спеціальне використання води

Згідно з п. 3 частини другої ст. 29 Бюджетного кодексу, зі змінами та доповненнями, які набрали чинності з 01.01.2011 р., до доходів загального фонду Державного бюджету України належать 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення).

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору (п. 3 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу). До доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать, зокрема, 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору (п. 3 частини першої ст. 66 Бюджетного кодексу).

До доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належить, зокрема, збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення. Платіж зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем податкової реєстрації платника збору (п. 3 частини першої ст. 69 Бюджетного кодексу).

Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу наказом № 11 затверджено Класифікацію доходів бюджету.

Для зарахування надходжень збору за спеціальне використання води визначено такі коди:

13020100 

Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) 

13020200 

Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення 

13020300 

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики  

13020400 

Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 

13020500 

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води 

13020600 

Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) 

 

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом № 1009 (далі — податкові декларації).

Оскільки у податкових деклараціях платник має задекларувати суми збору, належні до сплати на відповідний рахунок, відкритий згідно з кодом бюджетної класифікації, вважаємо за доцільне рекомендувати платникам збору заповнювати податкові декларації таким чином.

У колонці 10 «до державного бюджету» податкової декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води, у колонці 6 податкової декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики та колонці 7 податкової декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) слід зазначати 50% від загальної нарахованої суми збору за використання води державного значення.

У колонці 11 «до місцевих бюджетів» податкової декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води; у колонці 7 податкової декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики та колонці 8 декларації (перерахунку) збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) слід зазначати 50% від загальної нарахованої суми збору за використання води державного значення та всю нараховану суму за використання води місцевого значення.

Таким чином, значення колонки «Усього нараховано збору» повинно складатися з суми значень колонок «до державного бюджету» та «до місцевих бюджетів».

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 328.3 ст. 328 Податкового кодексу), тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 328.4 ст. 328 Податкового кодексу), а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації за місцем податкової реєстрації (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують збір за своїм місцем податкової реєстрації.

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то декларації збору подаються і збір вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцем знаходження водних об'єктів та за ставками збору, встановленими для цих водних об'єктів.

Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на постачання води та статистичної звітності про використання води за ф. № 2-ТП (водгосп).

Так, граничним терміном подання податкової декларації збору за півріччя 2011 р. є 09.08.2011 р., а останнім днем сплати збору19.08.2011 р.; за три квартали цього року відповідно 09.11.2011 р. та 18.11.2011 р.; за 2011 р.09.02.2012 р. та 17.02.2012 р.