Інші податки
Тема: Єдиний податок, Плата за землю, Приватні підприємці

Чи повинна сплачувати земельний податок фізична особа — підприємець — платник єдиного податку?

Статтею 269 Податкового кодексу визначено, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об’єктами оподаткування відповідно до ст. 270 Податкового кодексу є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Згідно зі ст. 80 Земельного кодексу суб’єктами права власності на землю є громадяни та юридичні особи — на землі приватної власності.

Статтею 116 Земельного кодексу встановлено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень або за результатами аукціону.

Відповідно до ст. 126 Земельного кодексу документами, що посвідчують право на земельну ділянку, є:

  • державний акт (посвідчує право власності на земельну ділянку);
  • державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (посвідчує право постійного користування земельною ділянкою);
  • договір оренди землі (посвідчує право оренди земельної ділянки).

Пунктом 5 Указу № 32 визначено, що покупцями земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення можуть бути, зокрема, громадяни України — суб’єкти підприємницької діяльності. Проте з підписанням Указу № 650 Указ № 32 втратив чинність.

Відповідно до ст. 50 Цивільного кодексу фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Пункт 1 ст. 128 Господарського кодексу містить норму, що громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи згідно зі ст. 58 цього Кодексу.

Указом про спрощену систему регулюється порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником низки податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі плати (податку) за землю.

Постановою № 507 визначено, що платник єдиного податку звільняється від плати (податку) за землю лише за ділянки, які надані в установленому чинним законодавством порядку і використовуються для здійснення підприємницької діяльності, доходи від провадження якої оподатковуються єдиним податком.

Враховуючи зазначене, якщо державний акт на право власності на земельну ділянку надано фізичній особі — підприємцю в порядку, встановленому чинним законодавством (відповідно до Указу № 32 з 19.01.99 р. по 20.07.2007 р. та згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки — у зазначений термін), і земельну ділянку, надану для здійснення підприємницької діяльності, використовує сам підприємець, то тільки такий підприємець (платник єдиного податку) звільняється від сплати земельного податку.