Інші податки
Тема: Єдиний податок, Плата за землю, Приватні підприємці

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку на підставі Реєстраційного посвідчення є власником нежитлового приміщення, зареєстрованого на праві приватної власності. Реєстрацію здійснено на фізичну особу, а не на суб’єкта підприємницької діяльності.

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку на підставі Реєстраційного посвідчення є власником нежитлового приміщення, зареєстрованого на праві приватної власності. Реєстрацію здійснено на фізичну особу, а не на суб’єкта підприємницької діяльності.

Згідно з довідкою, наданою Головним управлінням статистики у м. Києві, як суб’єкт господарської діяльності підприємець здійснює вид діяльності —  ремонт і пошив одягу. Підприємницька діяльність провадиться безпосередньо в нежитловому приміщенні. Місце здійснення зазначено у Свідоцтві про сплату єдиного податку.

Інформацію щодо земельної ділянки, на якій розміщено нежитлове приміщення, занесено до державного земельного кадастру на підставі технічного звіту про встановлення зовнішніх меж даної земельної ділянки. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку видано на ім’я саме фізичної особи (не підприємця). Документи, що посвідчують право власності на землю або право землекористування, на сьогодні відсутні, здійснюється їх оформлення.

Чи поширюється на цього підприємця положення підрозділу 8 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу щодо того, що платники єдиного податку не є, зокрема, платниками земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, які не використовуються для ведення підприємницької діяльності?


Пунктом 6 Указу про спрощену систему встановлено, що суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником плати (податку) за землю.

Згідно з п. 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу з 1 січня 2011 р. до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ про спрощену систему застосовується з урахуванням того, що платники єдиного податку не є платниками земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Документами, що посвідчують право на земельну ділянку, згідно зі ст. 126 Земельного кодексу є державний акт на право власності на земельну ділянку та державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.

За нормами Земельного кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі на умовах оренди, зобов’язані забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням. Використання земельної ділянки не за цільовим призначенням є підставою для примусового припинення прав на земельну ділянку у судовому порядку (ст. 143 Земельного кодексу).

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу під господарською діяльністю розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Отже, фізична особа — підприємець, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, не є платником земельного податку лише за земельні ділянки, які використовуються ним для провадження підприємницької діяльності, тобто за ті ділянки, які надані йому в установленому чинним законодавством порядку саме для здійснення підприємницької діяльності, і доходи від провадження якої оподатковуються єдиним податком.

Якщо земельні ділянки, що не надавались в установленому чинним законодавством порядку саме для здійснення підприємницької діяльності, надано фізичній особі, то така фізична особа повинна сплачувати земельний податок на загальних підставах.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42