Інші податки
Тема: Плата за землю

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
Державній податковій службі України

Рескомзему АР Крим, головним управлінням Держкомзему
в областях, містах Києві та Севастополі

Державне агентство земельних ресурсів України на виконання п. 289.3 ст. 289 Податкового кодексу України повідомляє.

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2012 р. за 2011 р. необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2011 р. - 104,6%.

У 2012 р. нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, проведена за вихідними даними станом на 01.04.96 р., земель сільськогосподарського призначення, проведена станом на 01.07.95 р., та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведена станом на 01.01.97 р., підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 р. - 1,703, 1997 р. - 1,059, 1998 р. - 1,006, 1999 р. - 1,127, 2000 р. - 1,182, 2001 р. - 1,02, 2005 р. - 1,035, 2007 р. - 1,028, 2008 р. - 1,152, 2009 р. - 1,059, 2010 р. - 1,0, 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданих підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межа-ми населених пунктів, проведена станом на 01.01.97 р., індексуються станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1997 р. - 1,059, 1998 р. - 1,006, 1999 р. - 1,127, 2000 р. - 1,182, 2001 р. - 1,02, 2005 р. - 1,035, 2007 р. - 1,028, 2008 р. - 1,152, 2009 р. - 1,059, 2010 р. - 1,0, 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, проведена у 2006 р. відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 р. № 19/16/22/11/17/12, зареєстрованим у Мін'юсті 05.04.2006 р. за № 389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2012 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 2007 р. - 1,028, 2008 р. - 1,152, 2009 р. - 1,059, 2010 р. - 1,0, 2011 р. - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004, та 2006 роки не індексувалась.

Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2011 р. просимо опублікувати цей лист у засобах масової інформації.


Заступник Голови М. Н. КАЛЮЖНИЙ