Новини
Тема: ПДФО, Приватні підприємці

Який термін подання заяви для отримання фіксованого патенту у 2011 році?

Відповідно до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу з 01.01.2011 р. до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва діють норми розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (за текстом — Декрет № 13-92).

Згідно з нормами розділу IV ст. 14 Декрету № 13-92 для одержання патенту платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності; перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх ідентифікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Податковий орган зобов’язаний видати патент протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеної заяви від платника податку, оформленої належним чином. Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. При цьому нормами Декрету № 13-92 обмежень щодо терміну подання заяви для отримання фіксованого патенту не встановлено.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту адміністрування податку
на додану вартість ДПА України — начальника відділу методології Ганни БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ
та головного державного податкового інспектора відділу розгляду звернень платників
податків Департаменту оподаткування доходів фізичних осіб ДПА України Наталії ГОРМАКОВОЇ