Лист
Тема: Податок на прибуток, Перевірки та відповідальність

Коментар фахівця до наказу ДПА України від 16.05.2011 р. № 285

Відповідно до ст. 29 Бюджетного кодексу та статей 5 і 111 Закону № 185 Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 138, якою визначено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Згідно зі ст. 29 Бюджетного кодексу до складу доходів Державного бюджету України належить, зокрема, частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Статтею 5 Закону № 185 встановлено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності, здійснюючи які уряд визначає порядок, зокрема, відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями. Статтею 111 цього Закону передбачено особливості відрахування державними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету, які визначено в Порядку № 138.

Пунктом 3 зазначеного Порядку встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПС, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

На виконання п. 3 Порядку № 138 наказом № 285 затверджено форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Платники частини чистого прибутку (доходу) та заповнення Розрахунку

Відповідно до п. 1 Порядку № 138 частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону № 1341, а також державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі:

30%державними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн.  грн.;

15%іншими державними унітарними підприємствами.

Платники цього платежу, в тому числі ті, щодо яких застосовується особливий порядок відрахувань, заповнюють всі рядки заголовної частини Розрахунку  залежно від категорії платників, до якої вони належать, та в рядку 7 заголовної частини Розрахунку проставляють відповідну позначку.

В основній частині Розрахунку наведено особливості відрахування частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами енергетичної галузі та державними підприємствами електроенергетичної галузі, які практично не змінилися порівняно з порядком відрахувань цього платежу у 2008 р. та 2010 р. (2008 р. — Порядок № 158, 2010 р. — Порядок № 610).

Державні підприємства енергетичної галузі та державні підприємства електроенергетичної галузі заповнюють рядки 01, 02, 03, 04, другу формулу рядка 05, а також рядки 06, 07,08, 09 Розрахунку.

Інші державні унітарні підприємства та їх об'єднання заповнюють рядок 01, першу формулу без зменшення рядка 05, а також рядки 06, 07, 08, 09 Розрахунку.

Окремо звертаємо увагу на те, що ст. 69 Бюджетного кодексу визначено перелік доходів загального фонду місцевих бюджетів, до яких належить, зокрема, частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою АР Крим, відповідними місцевими радами.

Отже, комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання відраховують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу) у порядку, визначеному Верховною Радою АР Крим, відповідними місцевими радами.

У разі якщо відповідними місцевими радами прийнято рішення щодо розміру (нормативу) відрахування частини чистого прибутку (доходу) для комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, то зазначені підприємства зможуть подати до органів державної податкової служби Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, і сплатити задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання частини чистого прибутку (доходу) за формою, затвердженою наказом № 285.

Застосування штрафних санкцій

Статтями 9 та 10 Податкового кодексу визначено вичерпний перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів. Щодо частини чистого прибутку (доходу), то в переліку такий платіж відсутній.

Статтею 40 цього Кодексу встановлено, що розділ ІІ визначає порядок адміністрування податків і зборів, визначених у розділі І Податкового кодексу, а також контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи.

Отже, п. 13 ст. 29 Бюджетного кодексу, ст. 111 Закону № 185, а також Порядок № 138 не передбачають, що частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, сплачуються (стягуються) відповідно до Податкового кодексу.

 Згідно з КпАП його положення поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачено законами, ще не включеними до цього Кодексу.

Відповідно до ст. 2342 КпАП органи ДПС розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з неподанням декларації про доходи, порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (статті 1641 та 1666 цього Кодексу).

Згідно з п. 3 Порядку № 138 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів ДПС у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

 Отже, платники зазначеного платежу за неподання, несвоєчасне подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) та фінансової звітності до органів ДПС притягуються до відповідальності, передбаченої КпАП.

Терміни подання Розрахунку та сплати частини чистого прибутку (доходу)

Відповідно до п. 2 Порядку № 138 визначено, що частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Таким чином, за підсумками I кварталу 2011 р. державні унітарні підприємства та їх об'єднання повинні були подати до органів ДПС Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, і сплатити задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання частини чистого прибутку (доходу) за формою, затвердженою наказом № 259.

Звертаємо увагу на те, що вперше за новою формою, затвердженою наказом № 285, Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів ДПС за підсумками II кварталу 2011 р. (про що ставиться відповідна позначка у рядку 2 заголовної частини Розрахунку) не пізніше ніж 09.08.2011 р., а сплатити задекларовані в Розрахунку суми податкового зобов'язання державні унітарні підприємства та їх об'єднання повинні протягом 10 днів, тобто не пізніше ніж 19.08.2011 р.