Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Щодо оподаткування податком на прибуток страховика від провадження страхової діяльності за довгостроковими договорами страхування життя, укладеними до 1 квітня 2011 р.

<...>

Відповідно до пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - ПКУ) об'єктом оподаткування від провадження страхової діяльності зі страхування життя починаючи з 1 квітня 2011 р. є, зокрема, прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя, визначений відповідно до цієї статті та з урахуванням вимог, встановлених п. 156.1 цієї статті та пп. 153.1.7 п. 153.1 ст. 153, який оподатковується за ставкою, встановленою в п. 151.2 ст. 151 цього Кодексу, в разі виконання вимог до укладення таких договорів, визначених пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Договір довгострокового страхування життя відповідно до пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 ПКУ - це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

До набрання чинності ПКУ (01.01.2011 р.) поняття договору довгострокового страхування життя з метою оподаткування податком на прибуток було визначено Законом України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями), зокрема, згідно з п. 1.37 ст. 1 цього Закону договір довгострокового страхування життя - це договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш ніж 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором.

Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій).

Закон № 334 відповідно до пп. 2 п. 2 розділу XIX ПКУ втратив чинність з 1 квітня 2011 року (крім п. 1.20 ст. 1 цього Закону), тобто одночасно з набранням чинності розділом III ПКУ «Податок на прибуток підприємств» (п. 1 підрозділу 4 розділу XX ПКУ).

Положення ПКУ не містять застереження щодо надання зворотної сили його нормам.

Водночас ст. 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи викладене, якщо довгострокові договори страхування життя, що були укладені до 1 квітня 2011 р., відповідають вимогам пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, то оподатковуються страховиком відповідно до пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 ПКУ за ставкою, визначеною п. 151.2 ст. 151 ПКУ.


Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ