Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Встановлення мінімального розміру пенсії

Шахтар видобував вугілля та відпрацював  12 років і 6 місяців з повним робочим днем під землею. Крім того, має стаж роботи на поверхні — 10 років і 2 місяці. Чи має він право на мінімальну пенсію шахтаря?


Розмір пенсії, обчислений за нормами Закону про пенсійне страхування, залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу кожної особи. Має значення час, з якого призначається така пенсія, оскільки для обчислення заробітної плати, з якої визначається розмір пенсії, застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу за рік, що передує року звернення (надання заяви та необхідних документів) до місцевого управління Пенсійного фонду України.

Водночас ст. 24 цього Закону передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — Список № 1), зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Оскільки шахтар має 12 років і 6 місяців підземного стажу та 10 років і 2 місяці роботи на поверхні, його фактичний страховий стаж становить 22 роки і 8 місяців (10 років і 2 місяці + + 12 років і 6 місяців). Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості одного року страхового стажу становить 1,35% = 0,29925.

Статтею 28 Закону про пенсійне страхування передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком, за наявності, зокрема, у чоловіків 25 років страхового стажу, встановлюється у розмірі визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

У разі якщо розмір пенсії шахтаря, обчислений із заробітної плати, не досягнув би мінімальної пенсії, то пенсію було б встановлено в мінімальному розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Щодо мінімального розміру пенсії шахтаря, то на такий мінімальний розмір мають право особи, на яких поширюється дія Закону № 345, а саме: на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості — за Списком № 1 на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки шахтар не має 15 років шахтарського стажу, то підстав для встановлення мінімального розміру пенсії немає.