Інші податки
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсія за віком на пільгових умовах

Як нараховується пенсія за віком чоловіку за таких обставин: загальний стаж роботи — 39 років, з яких за Списком № 1 — 1 рік, 11 місяців і 10 днів, за Списком № 2 — 6 років, 8 місяців і 12 днів? У якому віці чоловік може вийти на пенсію?


За цих обставин (у разі документального підтвердження пільгового та страхового стажу) чоловік може претендувати на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до п. «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, тобто право на пенсію за віком на пільгових умовах (незалежно від місця останньої роботи) мають працівники, зайняті повний робочий день на  роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі — Список № 2), і за результатами атестації робочих місць:

  • чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше ніж 25 років, з них не менше ніж 12 років і 6 місяців на зазначених роботах;
  • жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше ніж 20 років, з них не менше ніж 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення, на один рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам.

Статтею 56 зазначеного Закону передбачено, що при призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно  до статей 13 і 14 та пенсій за вислугу років відповідно до ст. 55 цього Закону провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Отже, пільговий стаж за Списком № 1 зараховується до пільгового стажу за Списком № 2 і відповідно пільговий стаж за Списком № 2 становить 7 років,  9 місяців і 22 дня. Це дає право на зниження пенсійного віку на 3 роки (за кожні 2 роки і 6 місяців на один рік, тобто за 7 років і 6 місяцівна 3 роки). Тобто після досягнення 57-річного віку чоловік матиме право на пільгову пенсію.

Згідно з Порядком № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до списків.

Під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених списками, не менше ніж 80% робочого часу, установленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням своїх трудових обов'язків.

При призначенні пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими та важкими умовами праці після 21.08.92 р. відповідне право протягом цього періоду має бути підтверджено за результатами атестації.

Для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, в яких має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку, що передбачено п. 20 Порядку № 637.

Крім довідки надається копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць (з додатком, в якому зазначено Перелік робочих місць та їх право на пенсію за віком на пільгових умовах або за Списком № 2, або за Списком № 1).