Податок на прибуток

Запитання — відповіді

Податковий облік витрат, здійснених за право користування та оренду нематеріального активу

Підприємство набуло право користування нематеріальним активом (земельною ділянкою). До якої групи нематеріальних активів належить таке право? Чи включаються до складу витрат витрати, пов’язані з оформленням права користування, та на сплату орендних платежів за земельні ділянки державної і комунальної власності?

 

Облік операцій з повернення коштів у перехідний період

Підприємство за договором на виготовлення поліграфічної продукції як аванс отримало кошти в березні поточного року. У квітні з технічних причин договір розірвано, суму авансу повернуто замовнику. Як відобразити таку операцію у податковому обліку?