Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Податковий облік витрат, здійснених за право користування та оренду нематеріального активу

Підприємство набуло право користування нематеріальним активом (земельною ділянкою). До якої групи нематеріальних активів належить таке право? Чи включаються до складу витрат витрати, пов'язані з оформленням права користування, та на сплату орендних платежів за земельні ділянки державної і комунальної власності?


Згідно з пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу визначено шість груп нематеріальних активів. До другої групи «Права користування майном» належить право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо.

Цим самим підпунктом визначено, що облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входять до складу окремої групи.

Порядок формування первісної вартості нематеріального активу встановлено п. 10 ПБО 8, згідно з яким придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до п. 11 ПБО 31).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II цього Кодексу.

Таким чином, об'єктом права користування земельною ділянкою є право орендаря користуватися орендованою земельною ділянкою, яку взято у користування. Якщо витрати безпосередньо пов'язані з придбанням (оформленням) нематеріального активу (право користування земельною ділянкою) та доведенням його до стану, в якому він придатний для користування за призначенням, то вони відносяться до витрат, які формують первісну вартість нематеріального активу за умови документального підтвердження відповідних витрат.

У разі якщо земельну ділянку оформлено в оренду, то згідно з пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Відповідно до пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом, враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування у складі інших витрат операційної діяльності, пов'язаних з господарською діяльністю.

Отже, при обчисленні об'єкта оподаткування платник податку має право відносити до складу витрат витрати на орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності за умови належного документального оформлення договору на придбання землі або договору на користування землею.