Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Облік операцій з повернення коштів у перехідний період

Підприємство за договором на виготовлення поліграфічної продукції як аванс отримало кошти в березні поточного року. У квітні з технічних причин договір розірвано, суму авансу повернуто замовнику. Як відобразити таку операцію у податковому обліку?

Підпунктом  135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу визначено, що до доходів від операційної діяльності належать доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу).

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу).

Згідно з п. 7 підрозділу 4 розділу XX вищезазначеного Кодексу встановлено, що дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплата) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу, в частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо аванси було враховано платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Пунктом 140.2 ст. 140 цього Кодексу встановлено, що у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Таким чином, якщо договір було укладено до набрання чинності розділом III Податкового кодексу і за ним платник податку отримав кошти як аванс, то після дати набрання чинності цим розділом дохід не визначається в частині вартості товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати за договорами на виготовлення поліграфічної продукції.

У разі якщо підприємство розриває договір після 01.04.2011 р. і контрагент повертає кошти, отримані ним до 01.04.2011 р. як аванс (передоплата), підприємство-покупець здій-снює відповідний перерахунок доходів або витрат у звітному періоді, в якому сталося таке повернення коштів, згідно з п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу.

Після 01.04.2011 р. податковий облік операцій за договором на виготовлення поліграфічної продукції ведеться відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 та п. 138.1 ст. 138 вищезазначеного Кодексу.