Інші податки
Тема: Податок на прибуток, ПДВ

Щодо інформаційних довідок (Витяг)

Державним податковим службам в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, окружній ДПС —
Центральному офісу з обслуговування ВПП

У зв'язку із внесенням змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 623 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило та надіслало до ДПС України оновлені інформаційні довідки:

1) про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України;

2) про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття».

Лист ДПС України від 01.03.2012 р. № 6125/7/12-1017 вважати таким, що втратив чинність.


Заступник Голови А. П. ІГНАТОВ

Інформаційна довідка
про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість операці із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» інформуємо про деякі питання щодо звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) операцій із закупівлі товарів, робіт та послуг на митній території України у рамках проектів міжнародної технічної допомоги1 відповідно до міжнародних договорів України.

1. Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі:

реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (МТД), що видається Мінекономрозвитку та плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі — план закупівлі).

2. У реєстраційній картці проекту (програми) МТД  робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців2, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без сплати ПДВ.

Неподання плану закупівлі за проектом розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезазначених відміток про те, що:

1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені

або

2) план закупівлі не подано (необхідність в реалізації права на податкові пільги не заявлено),

це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту2 за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) зі сплатою ПДВ.

3. У разі постачання товарів, робіт та послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, платник податку (продавець) у Декларації про ПДВ, оформленій згідно з додатком № 6 до наказу Мінфіну України від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зазначає підставу для звільнення, зокрема номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, та назву відповідного міжнародного договору.

Платник податку (продавець) зберігає у справі:

I. копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту2;

II. копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту2;

III. копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту2 (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

4. Згідно з п. 23 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153, виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії — Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до Порядку. У разі коли виконавцем є юридична особа — нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби за адресою акредитації такої особи на території України та в копії  — Мінекономрозвитку.

____________
1Цей лист не визначає особливості застосування законодавства з питань пільгового оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською АЕС.2Або реципієнтом проектів, донором яких визначено Європейський Союз, які фінансуються в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП), Інструменту співробітництва заради розвитку, Європейського інструменту демократії та прав людини (див. реєстраційну картку проекту (програми) МТД).

 

Інформаційна довідка
про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України,які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття енергоблоківЧорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічнобезпечну систему, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття»

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» довідково інформуємо про деякі питання оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською АЕС.

1. Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, здійснюється на підставі реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (МТД)1, що видається Мінекономрозвитку.

2. У реєстраційній картці проекту (програми) МТД у рядку «Інші відомості, що стосуються проекту (програми)» робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору та/або Закону України щодо передбачених законодавством пільг;

2) інформацію щодо наявності контракту на постачання товарів/виконання робіт/надання послуг між виконавцем проекту (програми) МТД та компанією-нерезидентом або інформацію про перемогу такої компанії в тендері (інформація вноситься на запит (подання) реципієнта під час реєстрації/перереєстрації проекту в установленому порядку).

Зазначення у реєстраційній картці проекту (програми) МТД такого запису свідчитиме про те, що в рамках проекту (програми) МТД передбачено право на отримання податкових пільг згідно з податковим законодавством України, а саме те, що постачання товарів/виконання робіт/надання послуг, що закуповуються за рахунок МТД, здійснюється за нульовою ставкою ПДВ та/або звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з відміток про те, що:

1) податкові пільги міжнародним договором не передбачені;

2) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені,

це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без оподаткування ПДВ за нульовою ставкою та/або звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств.

3. Відповідно до ст. 211 Податкового кодексу України на період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для виконання міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку — виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.

Пунктом 154.4 статті 154 Податкового кодексу України передбачено, що звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

4. Товари, роботи та послуги постачаються платником податку (продавцем) в пільговому режимі за наявності у покупця2 таких документів:

копії реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою ДСП «ЧАЕС»;

засвідченої підписом та печаткою ДСП «ЧАЕС» копії контракту з продавцем на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг. У контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги.

При цьому копії зазначених документів залишаються у платника податку як підстава для оподаткування ПДВ за нульовою ставкою та/або звільнення від оподаткування.

5. Для оформлення податкової звітності щодо операцій з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та надання послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою, платники податків визначають податкові зобов'язання з ПДВ за нульовою ставкою за такими операціями і виписують податкову накладну щодо застосування нульової ставки в порядку, встановленому законодавством. У податковій накладній вказується підстава для звільнення відповідно до наказу Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрованого в Мін'юсті України 22.11.2012 р. за № 1333/20071.

Платники податків ведуть облік операцій, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. У терміни, передбачені законодавством, платники податків подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації податкову декларацію з ПДВ, у якій у відповідних розділах зазначаються операції, що оподатковуються за нульовою ставкою.

6. Платники податків, що мають право на звільнення від оподаткування, ведуть окремий податковий облік звільненого від оподаткування прибутку. Суми прибутку, звільненого від оподаткування, зазначають у декларації з податку на прибуток за формою, визначеною законодавством.

7. Згідно з п. 23 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 153, реципієнт, що реалізує право на податкові пільги в рамках проведення операцій, пов'язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, щомісяця до 20 числа подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 9 до Порядку.

____________
1Згідно зі змінами до пп. 21 п. 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 623, для проектів (програм), які передбачають виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для виконання міжнародної програми — Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, план закупівлі не подається.
2Покупець — ДСП «ЧАЕС»; особа-нерезидент, яка уклала контракт з ДСП «ЧАЕС»; особа-резидент, яка уклала контракт з ДСП «ЧАЕС»; особа-нерезидент, яка уклала контракт з виконавцем проекту.