Новини

Оцінка ризику від провадження господарської діяльності

З 26.09.2012 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою викладено у новій редакції критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами, затверджені власною постановою від 30.11.2011 р. № 1405.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення, доповнено, зокрема, такими, як можливість виникнення та поширення радіаційних уражень серед населення та масштаб можливих негативних наслідків для життя та/або здоров'я населення.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належатимуть суб'єкти, які надають стаціонарну медичну допомогу населенню та провадять виробничу діяльність, з кількістю працівників понад 500 осіб, а із середнім ступенем ризику - суб'єкти, які забезпечують відпочинок дітей та провадять виробничу діяльність, з кількістю працівників від 50 до 500 осіб тощо.


Постанова від 19.09.2012 р. № 869