Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство має невелику друкарню та друкарські машини, що комплектуються валами, які в процесі експлуатації ламаються (1 — 2 рази на квартал) і потребують заміни гуми. Актом це оформляється як послуга. Для якісного друку щокварталу придбаваються офсетна гума, зволожуючі чохли, які встановлюються на друкарську машину. Як відобразити такі операції в податковому обліку?

У податковому обліку заміна гуми на валах друкарської машини, заточування ножа паперорізальної машини, витрати на закупівлю офсетної гуми тощо не є ремонтом або поліпшенням відповідних основних засобів, тому вартість таких операцій включається до складу загальновиробничих витрат, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).

Зазначені витрати враховуються у складі витрат при визначенні об'єкта оподаткування на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління адміністрування податку на прибуток
та податкових платежів Департаменту оподаткування
юридичних осіб ДПС України Олексія ЗАДОРОЖНОГО