Новини
Тема: Податок на прибуток

У складі якої групи основних засобів орендаря має амортизуватися частина вартості поліпшення орендованого приміщення (магазину в торговельному центрі), що перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів?

У разі якщо договір оперативної оренди/лізингу зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонт/поліпшення об'єкта оперативної оренди/лізингу, то за умови належного документального підтвердження понесених витрат орендар у податковому обліку має право враховувати у складі витрат суму коштів, пов'язану з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Облік вартості ремонту, поліпшення основних засобів, отриманих в оперативний лізинг (оренду), ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі як за окремим об'єктом амортизації. Сума ремонту, що перевищує зазначений ліміт, підлягає амортизації.

Отже, у разі якщо сума здійснених витрат на ремонт перевищує 10-відсотковий ліміт, орендар має право на суму перевищення створити окремий об'єкт відповідної групи, який амортизуватиметься у податковому обліку. Оскільки об'єктом оренди в цьому випадку є магазин у торговельному залі, то відповідно до класифікації основних засобів, наведеної в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, сума перевищення ремонтного ліміту амортизується як окремий об'єкт групи 3.


«Гаряча» телефонна лінія за участю заступника директора Департаменту
начальника Управління адміністрування податку на
 прибуток
та
 податкових платежів Департаменту оподаткування
юридичних осіб ДПС України Олексія ЗАДОРОЖНОГО