Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Анулювання свідоцтва платника єдиного податку: що потрібно знати і пам’ятати підприємцю

Cтаттею 299 Податкового кодексу визначено порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку, п. 299.15 якої передбачено, що свідоцтво платника єдиного податку (далі — свідоцтво) анулюється за рішенням органу ДПС.

У таблиці наведено випадки та строки анулювання свідоцтва.


з/п

Випадки анулювання свідоцтва

Строки анулювання свідоцтва

1

Подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом

В останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови

2

Припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону

У день отримання органом ДПС від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення

3

Несплата протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому Податковим кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку

В останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу

4

Здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання

В останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

5

Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку

В останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення

6

Перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році)

В останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення

7

Застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу

В останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків

 

Водночас згідно з пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу платники єдиного податку (фізичні особи — підприємці) зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та у строки:

  • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої — третьої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 5 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої — третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, установлених для п'ятої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 4 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку п'ятої та шостої груп — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 291.6 ст. 291 цього Кодексу, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
  • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
  • у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
  • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
  • у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.

При цьому п. 2 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачено, що норми пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 цього Кодексу (щодо здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця) у 2012 р. не застосовуються.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу ДПС заяву (пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

Таким чином, свідоцтво, яке видається фізичній особіпідприємцю, анулюється органом ДПС у випадках та у строки, визначені п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу, або на підставі поданої платником заяви не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу.

У разі виявлення органами ДПС під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, установлених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу, свідоцтво анулюється на підставі акта перевірки (п. 299.16 ст. 299 Податкового кодексу).

Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання (пп. 299.15.1 п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу).