Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, ЄСВ

Особливості сплати єдиного внеску юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування

До редакції «Вісника» надійшов лист від приватного підприємства «ВІБ — 2008», яке є юридичною особою і платником єдиного податку за ставкою 5%. Раніше підприємство сплачувало єдиний податок, який ділився на складові — 43 і 57% — до державного бюджету і Пенсійного фонду України відповідно. Який на сьогодні порядок нарахування і сплати єдиного внеску для такого підприємства?


Частиною другою ст. 8 Закону про ЄСВ визначено, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, цей порядок визначається виключно Законом про ЄСВ та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Пунктом 1 частини першої ст. 4 цього Закону передбачено, що платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Таким чином, якщо юридична особа, яка є платником єдиного податку, використовує працю найманих працівників та/або працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, то така юридична особа є роботодавцем (страхувальником) і має обов'язок щодо нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, визначений Законом про ЄСВ та Інструкцією № 21-5, як і інші суб'єкти господарювання.

Єдиний внесок для роботодавців нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Єдиний внесок нараховується на суми заробітної плати, не зменшені на суму ПДФО, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 та частини п'ятої ст. 8 Закону про ЄСВ роботодавці нараховують єдиний внесок у розмірі, встановленому відповідно до класу професійного ризику виробництва, до якого їх віднесено, з урахуванням видів економічної діяльності (від 36,76 до 49,7%).

Таким чином, юридичні особи — платники єдиного податку нараховують і сплачують єдиний внесок на загальних підставах незалежно від сплати ними єдиного податку.