Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, ЄСВ, Перевірки та відповідальність, Приватні підприємці

Сплата єдиного внеску, подання звітності приватними підприємцями

Чи повинна сплачувати за себе єдиний внесок фізична особа — підприємець, яка обрала загальну систему оподаткування і є пенсіонером?


Фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ визначено платниками єдиного внеску.

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону про ЄСВ звільняються від сплати за себе єдиного внеску фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Фізичні особипідприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування і є пенсіонерами, сплачують єдиний внесок на загальних підставах.

  

Чи звільняється від сплати за себе єдиного внеску фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка є інвалідом ІІІ групи?


Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Враховуючи зазначене, фізична особапідприємець, яка є платником єдиного податку та інвалідом, звільняється від сплати єдиного внеску незалежно від встановленої групи інвалідності.

  

Який штраф передбачено за несвоєчасне подання звітності до Пенсійного фонду України фізичною особою — підприємцем?


Пунктом 4 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ установлено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, територіальним органом пенсійного фонду до платника застосовується штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

 

Який порядок сплати авансових платежів єдиного внеску для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності? Якою має бути сума авансових платежів?


Враховуючи положення пп. 4.6.2 п. 4.6 розділу IV Інструкції № 21-5, фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується (наприклад, за серпень 2012 р. авансовий платіж слід сплатити до 20.09.2012 р. у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок за цей місяць, а саме 382,39 грн.). Суми, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, який дорівнює календарному року (наприклад, за 2011 р. — не пізніше 20 січня 2012 р.).

Відповідно до пп. 4.5.2 п. 4.5 розділу IV цієї Інструкції фізичні особи — підприємці (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) сплачують за себе єдиний внесок протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада у вигляді авансових платежів у розмірі 25% річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації.

 

Яку відповідальність передбачено за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску приватними підприємцями?


Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним роком.

Суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом про ЄСВ, обчислені органами пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом, є недоїмкою.

За несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску до платників застосовується штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум (п. 2 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною десятою ст. 25 цього Закону на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

  

Чи потрібно подавати звіт за себе фізичній особі — підприємцю, якщо вона не отримувала доходу (її діяльність призупинено)?


Пунктом 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ встановлено, що платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звітність до територіального органу пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими цим фондом за погодженням з відповідними фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Згідно з п. 3.2 розділу III Порядку № 22-2 фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним роком. Винятків щодо подання звітності для фізичних осібпідприємців у разі, якщо вони не отримували доходу (діяльність призупинено), Законом про ЄСВ та зазначеним Порядком не передбачено.

  

Якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, то коли слід сплачувати єдиний внесок — напередодні 20 (28) числа поточного місяця чи наступний за вихідним або святковим робочий день буде останнім днем строку сплати єдиного внеску?


Відповідно до частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ платники єдиного внеску — роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 28 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом для роботодавців є календарний місяць.

Згідно з п. 2.15 Порядку № 22-2 у разі якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

Отже, якщо останній день строку сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку сплати вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

 

Якщо фізична особа — підприємець не отримала доходу, чи зобов'язана вона сплачувати за себе єдиний внесок?


Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, визначено платниками єдиного внеску. Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Таким чином, фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок за періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, чи отримували вони дохід у цей період.

Згідно з п. 2 частини першої ст. 7 та частини одинадцятої ст. 8 Закону про ЄСВ для фізичних осіб — підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) єдиний внесок установлюється у розмірі 34,7% суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, в якому отримано дохід (прибуток).

Враховуючи зазначене, єдиний внесок у сумі не менше мінімального страхового внеску сплачується підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, за підсумками року лише за ті місяці, в яких вони мали дохід (прибуток).

 

Якщо фізична особа — підприємець помилково сплатила більшу суму єдиного внеску, який порядок повернення цієї суми?


Частиною тринадцятою ст. 9 Закону про ЄСВ визначено, що суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Держказначейством України.

Відповідно до п. 5 Порядку № 21-1 повернення коштів у разі помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску на відповідний рахунок органу пенсійного фонду здійснюється на підставі заяви платника, що подається в довільній формі до органу пенсійного фонду, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

У заяві обов'язково зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові платника, ідентифікаційний номер (за наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягають поверненню.

До заяви платник обов'язково додає оригінал або копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок органу пенсійного фонду.

 

Чи може фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності нараховувати єдиний внесок у розмірі 8,41% на заробітну плату найманих працівників-інвалідів?


Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування визначаються ст. 8 Закону про ЄСВ.

Платники-роботодавці нараховують єдиний внесок від суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, залежно від визначеного класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності (від 36,76 до 49,7%).

Відповідно до частини тринадцятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41% їх заробітної плати.

Враховуючи зазначене, фізична особапідприємець нараховує єдиний внесок на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого його віднесено.