Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
10.02.2012, № 6

Тези виступу Голови ДПС України Олександра Клименка на засіданні Кабінету Міністрів України 8 лютого 2012 року

Шановний Миколо Яновичу, члени уряду, присутні!

Завдяки єдності Кабінету Міністрів України, керівників міністерств та відомств у підходах до формування податкової політики перетворення у податковій сфері, реорганізація податкової служби та її відносин із бізнес-спільнотою відбуваються швидко та з високою ефективністю.

Про це свідчать результати нашої роботи, про які я маю честь звітувати сьогодні.

Як неодноразово зазначав Президент України Віктор Янукович, втілення європейських стандартів у всі сфери діяльності держави є нашим стратегічним курсом.

Ми чітко дотримуємося поставлених Президентом завдань.

Актуальний податковий тренд полягає насамперед у тому, що місією податкового відомства в усіх розвинутих країнах є:

  • стимулювання розвитку економіки;
  • створення сприятливого бізнес-клімату;
  • зменшення фіскального навантаження на бізнес;
  • відмова від практики внесення постійних змін до податкового законодавства.

Зазначене покладено в основу податкової політики в Україні.

На практиці це означає: якісний моніторинг стану економіки, висока точність прогнозів бюджетних надходжень, відсутність фіскального тиску.

Свій шлях до позитивних зрушень ми розпочали з реорганізації податкової служби.

Першим реформування зазнав центральний апарат.

На базі 35 департаментів та управлінь створено 22 структурні підрозділи. Таким чином ми уникнули дублювання функцій та значно оптимізували свою роботу.

Сьогодні триває реорганізація територіальних підрозділів. Кількість податкових інспекцій скорочено на 81 та становитиме 374 інспекції. Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно реорганізовано у державні податкові служби.

Я наголошую, відбулося не арифметичне скорочення кількості службовців.

Ми виходили з принципу функціонального перетворення податкової служби на структуру, яка є гнучкою та здатною оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Окремо зазначу  — платник не відчув жодного погіршення якості обслуговування! Ми свідомо не скорочували тих, хто безпосередньо працює з людьми!

І сьогодні завершуємо формування такого податкового відомства, яке спроможне оновлюватися перманентно, не потребуючи при цьому «технологічних пауз».

Ми залучаємо до цієї роботи потужні інтелектуальні ресурси. Нам активно допомагають вітчизняні науковці, за що їм щиро вдячний.

Також до створення оптимальної моделі податкової служби України залучено міжнародних консультантів.

«Прайс Вотерхауз Купер»  — знана у світі аудиторська компанія, яка підключилася до розробки стратегії та ключових показників ефективності діяльності податкової служби.

У 2011 р. забезпечено збільшення сплати до зведеного бюджету платежів, що контролюються податковими органами, на 60 млрд. грн., або в 1,3 раза (2010 р.  — 206,4 млрд. грн., 2011 р.  — 266,4 млрд. грн.).

По суті, ми дали державі додатково ще один квартальний бюджет!

Завдання Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету перевиконано майже на 5 млрд. грн. (+ 2,7%).

При тому що, нагадаю, минулого року показники було збільшено на 10,5 млрд. грн.

Додаткові надходження  — кошти, виведені з тіньового сектора економіки.

Про це свідчать такі факти.

По-перше, динаміка сплати податків постійно випереджає номінальні темпи зростання внутрішнього валового продукту (ВВП).

По-друге, 96% податкових платежів  — добровільна сплата, а не стягнення за рахунок штрафних санкцій.

Ми неухильно дотримувалися задекларованого нами принципу зниження фіскального тиску.

Це стратегічне завдання, поставлене перед нами.

Кількість планових перевірок минулого року скоротилася на 48%.

Цього року скорочення заходів активного контролю продовжиться: заплановано не більше 8 тис. перевірок.

Щодо роботи податкової міліції, то хотів би акцентувати увагу на виразних цифрах.

Завершено досудове слідство за 1,4 тис. кримінальними справами. При практично однаковій їх кількості відшкодування завданої злочинами шкоди збільшилось удвічі (488,4 млн. грн. проти 233,2 млн. грн. у 2010 р.).

Це результат не репресивних заходів, а законодавчих новацій  — особа, винна в умисній несплаті податків у особливо великих розмірах, звільняється від кримінальної відповідальності за умови повного відшкодування завданої злочином шкоди.

Аналогічні тенденції збереглись і у цьому році  — у січні відшкодовано 113 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж у січні минулого року.

Роботу податкової міліції сконцентровано на забезпеченні надходжень до бюджету шляхом залучення коштів тіньового обігу.

Нарешті я можу доповісти  — завдяки новій комплексній системі запобігання та протидії тінізації економіки значно скорочено нелегальний посередницький бізнес, пов'язаний із посередництвом у вирішенні питань з адміністрування податку на додану вартість. І я говорю про це відповідально.

Ми поступово знижуємо саму можливість зловживань у сплаті та відшкодуванні цього податку.

Протягом 2011 р. значних обертів набрала система автоматичного відшкодування ПДВ. Новий сервіс зацікавив як вітчизняних, так і іноземних бізнесменів.

Відшкодування протягом 26 днів  — це найшвидші темпи у Європі. В автоматичному режимі відшкодовано майже 16 млрд. грн. податку 326 платникам усіх регіонів України (хоча починали ми з 24 платників на 500 млн. грн.).

На виконання доручень Президента України та Прем'єр-міністра України бюджетний залишок невідшкодованого податку на додану вартість скорочено більше ніж у двічі  — на 6,5 млрд. грн. (станом на 01.01.2011 р.  — 11,1 млрд. грн., станом на 01.01.2012 р.  — 4,6 млрд. грн.).

Таким чином, податкова служба наполегливо працює над тим, аби українська держава в очах бізнес-спільноти (як вітчизняної, так і зарубіжної) мала репутацію надійного партнера, що виконує свої зобов'язання.

Загалом на 2012 р. перед державною податковою службою поставлено непросте завдання  — збільшити надходження державного бюджету майже на 12%.

Вони виконуватимуться не за рахунок фіскального тиску, а за допомогою заходів, що стимулюватимуть економічну активність вітчизняного бізнесу.

Серед таких заходів пріоритетними на цей рік визначено п'ять.

Перший  — створення принципово нової системи адміністрування податків.

Йдеться про перетворення податкового відомства на високоякісну сервісну службу. Центром нашої уваги, нашим клієнтом та роботодавцем має стати громадянин України  — платник податків.

Для цього вже зроблено кілька важливих кроків.

У країні створено понад 100 сервісних центрів з обслуговування платників. У кожному з них фахівці надають весь комплекс податкових послуг.

Протягом півроку такі центри з'являться при кожній податковій інспекції по всій країні.

Це один із пріоритетів на найближчий час.

Для обслуговування великих платників створюється окремий Центральний офіс.

18 січня ухвалено постанову № 42 і фактично розпочато організаційне та інституційно-кадрове перетворення в системі роботи з великими платниками податків.

Насамперед йдеться про уніфікацію самого обслуговування.

Єдина методологія, єдині стандарти якості, єдиний дуже високий рівень підготовки фахівців. Незалежно від регіону та галузевої приналежності своїх підприємств великі корпорації мають отримати найкращий сервіс. Це успішний податковий тренд, це практика багатьох розвинутих країн світу.

Другий  — податкова служба повинна стати одним із провідних регуляторів інвестиційного клімату.

Передусім створення рівних умов, відсутність штучних преференцій та вибіркового застосування законодавства, відсутність корупції у системі податкових органів.

Як ми досягнемо цієї мети? Йтимемо тим самим шляхом, яким йшли до цього,  — мінімізація людського фактора, автоматизація податкових процедур, налагодження самоконтролю та зворотного зв'язку із платниками тощо.

Ми розвиваємо практику безконтактного спілкування із платниками. На перше місце ставиться електронна звітність та віддалене обслуговування.

І в цьому напрямі досягнуто значних успіхів. Майже 90% платників ПДВ звітують в електронному вигляді (стартували з 39%).

Нами ініційовано запровадження нової, спрощеної процедури реєстрації платників ПДВ. Заплановано повністю автоматизувати процедуру реєстрації платника та видачі свідоцтва. У цілому вона триватиме не більше шести робочих днів.

Спільно з Міністерством фінансів України в стислі терміни її узгоджено, і відповідний наказ міністром уже підписано.

Водночас під час перереєстрації підприємців за новими правилами спрощеного оподаткування ми подовжили робочий день, залучили додатковий персонал та врешті-решт встигли провести цю кампанію у відведені терміни.

Ми впоралися  — не було ані черг, ані незадоволення, ані протестів.

За власної ініціативи продовжили мораторій на перевірки малого бізнесу. Я очікую, що ці стимули дадуть змогу збільшити сегмент малого бізнесу на 20% за підсумками першого півріччя.

Податковою службою започатковано нову ініціативу, яка має назву «Пульс податкової». Платник податків матиме змогу вийти на прямий контакт із керівництвом служби у разі виникнення будь-яких перешкод у своїй роботі.

Будь-яких  — це означає, що коли йдеться про інвестиційний клімат, дрібниць немає! Навіть одне-єдине образливе слово на адресу бізнесмена може вплинути на його рішення щодо інвестування в Україну.

«Пульс податкової» працює цілодобово за принципом call-back. Ми беремо на себе зобов'язання  відзвітувати перед платником про вжиті після його звернення заходи.

Третій  — забезпечення прогнозованого, ритмічного і стабільного наповнення державного та місцевих бюджетів. Це наше головне завдання.

Ми добре усвідомлюємо, що саме податкова служба зобов'язана акумулювати кошти, необхідні державі для виконання її функцій.

Вже за січень 2012 р. до загального фонду державного бюджету зібрано 12,5 млрд. грн. платежів. Завдання Міністерства фінансів України виконано на 101,3%.

Але в цілому за рік є дуже великі ризики сплати податків державними монополіями.

Тому нашим резервом залишається детінізація економіки. Продовжуємо скорочувати цей сектор максимально швидко та результативно. Результативно для бюджету країни!

Четвертий  — стабілізація податкового законодавства. Під стабілізацією ми розуміємо вдосконалення з метою усунення організаційних незручностей. Загальний курс на спрощення податкових процедур є і буде частиною податкової політики. Подекуди це вимагатиме коригування закону.

П'ятий за номером, але не за значенням постулат  — формування нової податкової культури.

Ми маємо намір докорінно змінити ставлення суспільства до податкової служби. Перетворитися із фіскального органу на сервісну службу.

Не лише перетворитися, а й переконати людей, що це не просто зміна вивіски. Що це кардинальна зміна формату роботи, відносин із платниками податків.

Позитивні перетворення тільки тоді матимуть ефект, коли будуть відповідно оцінені громадою. Навпаки  — провал в інформаційній роботі може звести нанівець усі зусилля.

Наприклад, середньовічну інквізицію не турбувало, що про неї думають. Тому всі вважають, що інквізитори були організаторами масових репресій зі спалюванням людей на вогнищі. Насправді інквізиція за 650 років винесла всього три тисячі смертних вироків. І вчетверо більше справ завершилися виправданням обвинуваченого.

Репутація безпосередньо впливає на якість і результат роботи. На цьому принципі базується наша іміджева стратегія.

Ми успішно вирішуємо поставлені перед нами завдання.

Але подальше реформування податкової сфери вимагає участі в цьому інших відомств.

Нам потрібно провести відповідні розрахунки, аби не було зайвого ажіотажу, якихось незручностей для платників.

Впевнений, що реалізація зазначених напрямів у 2012 р. сприятиме формуванню нової ментальності українських громадян, усвідомленню важливості їх ролі в наповненні бюджету та виведе податкову службу на принципово вищий рівень.