Новини

Допоміжна таблиця для заповнення форми № 1ДФ

№ ознаки доходу згідно з довідником
ознак

Вид доходу

Доходи (виплати), які слід зазначати
під ознакою

Податковий агент

1

2

3

4

101

Заробітна плата, нарахована (виплачена)

1. Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці (у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування) у разі використання праці найманих працівників та виплати таких доходів.

2. Фінансові структури відповідних органів.

3. У певних випадках - самозайняті особи

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому п. 4 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від роботодавця відповідно до умов трудового договору, а саме основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом, у тому числі:

заробітна плата, нарахована особі за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, відпускні (у тому числі при звільненні), сума компенсації за затримку виплати зарплати (у тому числі працівникам-нерезидентам);

матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору, або матеріальна допомога, що має систематичний характер і надається всім або більшості працівників на оздоровлення;

лікарняні;

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;

суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та за рішенням суду);

суми грошової винагороди та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу (у тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;

оподатковані доходи фізичних осіб - підприємців поза межами їх підприємницької діяльності;

оплата праці найманих працівників, що перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного або фіксованого податків;

 

вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;

 

доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, винагороди за виконання робіт (надання послуг);

оплата роботи у надурочний час і у святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв'язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу;

заробітна плата працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату осіб, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця);

 

дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення чемпіонату, із джерел походження з України, що підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

інші заохочувальні та компенсаційні виплати та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників і не зазначені в інших ознаках доходу форми № 1ДФ, крім коштів, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату), представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА, членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті, або фізичним особам, акредитованим УЄФА

102

Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

Юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи - підприємці

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абзаці третьому п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) 

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім таких доходів, що згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок

103

Роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями

1. Будь-який резидент, який нараховує роялті.

2. Нотаріуси

Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки,

Платежі, одержані як винагорода за користування
або за надання права на користування будь-якими об'єктами права інтелектуальної власності (патенти, авторське право на літературний твір, твір мистецтва або науки, програмні продукти, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації,
відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми

мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права, у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного
або наукового досвіду (ноу-хау))

 

104

Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі ст172 розділу IV Кодексу

1. Юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи - підприємці незалежно від системи оподаткування.

2. Нотаріуси

Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна згідно з положеннями ст. 172 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) 

Сума доходу громадян за продаж (обмін) нерухомого майна

105

Продаж (обмін) рухомого майна згідно зі ст. 173 розділу IV Кодексу

1. Юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи - підприємці незалежно від системи оподаткування.

2. Нотаріуси

Частина доходів від операцій з продажу
або обміну об'єктів рухомого майна згідно з положеннями ст. 173 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Сума доходу громадян від продажу (обміну) рухомого майна

106

Надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п170.1 ст170 розділу IV Кодексу

1. Орендар - щодо доходу платника податку - орендо-давця від надання в оренду земельної ділянки сільсько-господарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю.

2. Орендар - під час нарахування доходу від надання в оренду інших об'єктів нерухомості, включаючи земельну ділянку, що знахо-дить-ся під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку.

3. Фізична особа - підприємець або юридична особа - резидент, які виконують на підставі письмового договору представницькі функції нерезидента щодо зданої в оренду нерухомості, що належить фізичній особі - нерезиденту.

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Суми орендного платежу

 

 

 Якщо орендодавцем є фізичні особи - підприємці чи самозайняті особи і коли доходи від оренди відносяться до підприємницької діяльності, то такі доходи відображаються під ознакою «157»

(Якщо орендар є фізичною особою,
яка не є суб'єктом господарювання, то сума доходу відображається
орендодавцем у річній податковій декларації.)

107

Заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) 

Сума заборгованості за укладеним платником податку цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу

108

Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна

Фінансові установи

Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Дохід платника податку, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики) і сумою, утриманою фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором

109

Дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі

1. Резидент, який нараховує такі дивіденди.

2. Емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) на користь платника податку таких дивідендів

Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Платіж, у тому числі нерезидентам, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Крім дивідендів, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

Не зазначаються дивіденди, які не оподатковуються

110

Проценти

Фінансова установа, що здійснює таке нарахування (виплату)

Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) 

Дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений чи невизначений строк коштів або майна, у тому числі нерезиденту.

Крім доходів у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Мінфіном України, та доходів у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.

(Ознаки таких рахунків визначаються Нацбанком України.)

111

Виграші та призи, крім виграшів та призів у державну грошову лотерею

Юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарські операції з продажу гравцю права на участь у розіграші призу (виграшу) за випадковою

вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності чи нараховують (виплачують)

виграші, призи, у тому числі гравцям

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) 

Виплати, що мають назву «виграші» чи «призи», з призового фонду відповідно до умов випуску та проведення.

 

Крім сум коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом

112

Інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами

1. Професійні торговці цінними паперами та деривативами, з якими у платника податку укладено договір на виконання функцій податкового агента.

2. Фінансові установи

Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 та пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 розділу IV Кодексу) 

Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

 

Крім суми доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном України, та суми доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадбанку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також суми доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації

113

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення

Нотаріуси

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 та п. 174.6 ст. 174 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) членом сім'ї першого ступеня споріднення

114

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

Нотаріуси

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. 174.2.2 п. 174.2 та п. 174.6 ст. 174 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Суми доходу (кошти, грошові заощадження) або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані у спадщину (подаровані) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

115

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом

Нотаріуси

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 п. 174.2 та п. 174.6 ст. 174 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Суми доходу від отримання у спадщину будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

116

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Нотаріуси

Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, внаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1 п. 174.2 та п. 174.6 ст. 174 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування

117

Заощадження, поміщені до 2 січня 1992  р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Уповноважений банк

Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 р., державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 рр., погашення яких не відбулося, відповідно до пп. «в» пп. 174.2.1 п. 174.2 та п. 174.6 ст. 174 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу (грошових заощаджень)

118

Кошти на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені

Юридичні та фізичні особи - підприємці, що видали суму під звіт та на відрядження

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті в установлені законодавством строки (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Вчасно не повернута сума перевищення над сумою витрат платника податку на відрядження

Вчасно не повернута сума перевищення над сумою фактичних витрат платника податку на здійснення окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх надала

119

Виплати з фонду фінансування будівництва

Уповноважений банк, що здійснює виплати

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (підпункти 164.2.13 та 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу, що становить додатну різницю між сумою, виплаченою фізичній особі з фонду фінансування будівництва, та сумою, внесеною цією особою до такого фонду

120

Неустойки, штрафи або пеня

Юридичні та фізичні особи - підприємці, що сплачують неустойки, штрафи або пені (відшкодовують шкоду)

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Сума доходу, яку фізична особа одержала від податкового агента як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди за рішенням суду

121

Страхові виплати (ДСЖ)

1. Страховик-резидент - стосовно довічної пенсії чи викупної суми, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя.

2. Адміністратор недержавних пенсійних фондів, який нараховує виплату за договором з недержавним пенсійним фондом - стосовно доходу платника податку - учасника недержавних пенсійних фондів від цих фондів.

3. Банк - стосовно доходу платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління щодо виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління.

4. Адміністратор Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду щодо доходу платника податку від одержання одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду або недержавного пенсійного фонду

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

 

Страхові або пенсійні виплати, які відповідно до п. 170.8 ст. 170 Кодексу підлягають оподаткуванню

122

Пенсійні виплати (НПЗ)

Адміністратори недержавних пенсійних фондів, які нараховують такі виплати

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 розділу IV Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Оподатковувані та неоподатковувані суми виплат, що виплачують платнику податку за договором пенсійного вкладу

123

Виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

1. Банк, який здійснює виплати за договором пенсійного вкладу або рахунком учасника фонду банківського управління.

2. Страховики-резиденти та адміністратори недержавних пенсійних фондів

Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління

124

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку

1. Юридичні особи - резиденти.

2. Фізичні особи - підприємці.

(Інші, ніж платник податку)

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою - резидентом (крім роботодавця-резидента) (пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164, крім пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Сума внесків до страхової компанії або недержавного пенсійного фонду на користь фізичної особи юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, крім сум, сплачених роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або

недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія)
або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як сума, визначена абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків

125

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом

Роботодавці-резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення

платника податку (пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Сума страхових внесків (страхових премій), які внесено до страхової компанії або недержавного пенсійного фонду за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування на користь фізичної особи її роботодавцем-резидентом за свій рахунок, якщо така сума в розрахунку на такого платника податку не перевищує 15% нарахованої платнику податку таким роботодавцем суми зарплати протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. у розрахунку за такий місяць

126

Додаткове благо

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 розділу IV Кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу)

Оподатковувані доходи (якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням або компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку) у вигляді коштів, матеріальних чи нематеріальних цінностей, послуг, інших видів доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку в тому числі, але не виключно:

вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку;

вартість послуг обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманого платником податку;

суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або витрат платника податку;

суми фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства;

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також сум знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну;

вартість путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок платника податку за рахунок юридичної особи;

вартість проїзних документів, наданих юридичною особою своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (у випадках коли такі проїзні документи залишаються у власності працівника і він користується ними на власний розсуд);

 

суми виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням норм розділу IV Кодексу неприбутковими організаціями (крім

кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь членів керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаних з ними фізичних осіб;

 

первісна вартість робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, граничний строк яких не настав, коли працівник, якому видали зазначене майно, не повернувши його, припиняє трудові відносини з роботодавцем;

благодійна допомога, що виплачується без дотримання умов розділу IV Кодексу працівнику юридичною особою;

інша фінансова допомога від роботодавця (у тому числі матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам за сімейними обставинами, одноразова допомога при виході на пенсію тощо)

Крім доходів, визначених ст165 Кодексу, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

127

Інші доходи

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Інші доходи (пп. 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Доходи, які не відображено під відповідними ознаками форми № 1ДФ

128

Соціальні виплати з  відповідних бюджетів

1. Місцеві органи влади.

2. Фонди загально-
обов'язкового державного страхування.

3. Фонд соціального захисту інвалідів

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума адресних виплат

129

Доходи від цінних паперів Мінфіну України

Банк, що виплачує такі доходи

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном України (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходів

130

Сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що здійснюють такі виплати

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 165.1.3 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом

131

Виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та  благодійними фондами

1. Професійні та творчі спілки.

2. Товариство Червоного Хреста України.

3. Неприбуткові організації та благодійні фонди України, статус яких визначається відповідно до закону (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ).

4. Фінансові установи

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ст. 170 розділу IV Кодексу, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Суми виплат чи відшкодувань, у тому числі щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента, та сума коштів переможцям

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

(Крім благодійної допомоги)

132

Внески на обов'язкове страхування інші, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 165.1.5 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) 

Сума внесків

133

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вноситься за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом (пп. 165.1.6 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума єдиного внеску

 

134

Страхові внески до Накопичувального фонду, обов'язкові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління (пп. 165.1.7 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума страхових, у тому числі обов'язкових внесків до фондів

135

Кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (пп. 165.1.8 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів, перерахованих до фондів чи страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку

136

Майно, надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів або вартість майна

137

Грошове або майнове забезпечення військовослужбовців строкової служби

Фінансові структури відповідних органів

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою

138

Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці - продавці товарів.

2. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, уповноважені продавцем здійснювати гарантійне обслуговування (заміну)

Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну), протягом гарантійного строку, але не вище, ніж ціна придбання таких товарів (пп. 165.1.12 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Вартість товарів

139

Кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що здійснюють такі виплати

Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.13 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів або вартості майна (немайнових активів)

140

Аліменти

Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що стягують ці кошти

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума аліментів, що виплачуються платнику податку:
згідно з рішенням суду за виконавчим листом отримувачу аліментів - резиденту;
за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно з нормами Сімейного кодексу України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розмірів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України

141

Компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою

Фінансова установа (банк), яка здійснює такі виплати

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів або вартість компенсації

142

Дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі

1. Емітент корпоративних прав або за його дорученням - інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) дивідендів.

2. Юридична особа - резидент, що нараховує такі дивіденди

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума нарахованих дивідендів

143

Допомога на лікування та медичне обслуговування

Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума допомоги або вартість майна (послуг) за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, у тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

144

Вартість безоплатно наданого вугілля

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що безоплатно надають вугілля

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (пп. 165.1.20 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу) 

Вартість вугілля та вугільних брикетів:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менш як 7 років 6 місяців для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менш як 12 років 6 місяців для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менш як 20 років для чоловіків і не менш як 15 років для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» І, ІІ, ІІІ ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника

 

Обсяги вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих таким особам, визначаються у розмірах, передбачених колективним договором, а саме не більше визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Якщо підприємство видає вугілля більше норми, то вартість перевищення є виплатою в натуральній формі чи додатковою заробітною платою. Вартість грошової компенсації замість такого вугілля
також відноситься до іншої ознаки доходу

 

145

Вартість підготовки чи перепідготовки платника податку

Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці - стосовно працівників, пов'язаних з ними трудовими відносинами (трудовим договором, контрактом)

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума плати за підготовку (перепідготовку) працівника на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів (закони України «Про профтех-освіту» та «Про вищу освіту»), за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки.
Навчання проводиться за профілем діяльності підприємства або у зв'язку з його загальними виробничими потребами.
Працівник після закінчення навчання відпрацює на підприємстві не менше двох років.
Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, зазначається у ознаці доходу як додаткове благо, надане такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин.
Підвищення кваліфікації (удосконалення знань та навиків за вже наявною професією) - це благо працівника.
Відпускні за час складання іспитів, добові, матеріальна допомога - це заробітна плата

146

Допомога на поховання

1. Пенсійний фонд України.

2. Профспілкова організація.

3. Юридичні особи - благодійні організації і територіальні управління з питань праці та соціального захисту населення.

4. Роботодавці померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) - юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

У певних випадках - самозайняті фізичні особи, які мають найманих працівників

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:
будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою;
роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу.
Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час нарахування (виплати, надання).
У випадку коли роботодавець надає таку допомогу своєму працівнику (див. ознаку доходу «126»)

147

Майно, що надається дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють ці виплати

Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума вартості майна у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України

148

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що виплачують такі доходи

Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу від відчуження сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) власником на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва

149

Доходи від вторинної сировини та побутових відходів

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що виплачують такі доходи

Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів (пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу

150

Сума стипендії

Навчальні заклади - юридичні особи

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума стипендії, але не вище, ніж сума доходу, до якого відповідно до абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу застосовується податкова соціальна пільга.
Сума перевищення за її наявності зазначається в іншій ознаці доходу форми № 1ДФ

151

Страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС

Страховики-резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які нараховують (виплачують) страхові

виплати

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума страхової виплати за договором страхування іншого, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі:
дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя іншим, ніж довгострокове страхування життя;
у разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі має бути належним чином підтверджено.
Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, зазначається за ознакою спадщини

152

Сума виплат заощаджень, поміщених до 2 січня 1992  р. в установи Ощадбанку  СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Фінансова установа, що здійснює такі виплати

Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 р., державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 рр. (пп. 165.1.30 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума виплат заощаджень

153

Сума поворотної фінансової допомоги

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума допомоги

154

Сума доходу від донорства

1. Банк.

2. Юридична особа - бюджетна установа

Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.33 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу

155

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють таку передачу відповідно до закону

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства (пп. 165.1.34 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума вартості житла

156

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України

Юридична особа - професійна спілка

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються

йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства

України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу

 

 

157

Дохід, виплачений самозайнятій особі

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють ці виплати.

У разі надання фізичною особою, що проводить незалежну професійну діяльність, копії свідоцтва про взяття її на податковий облік як особи,що провадить таку діяльність, податок не утримується. Це не застосовується у разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, відносини за яким встановлено трудовими відносинами, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 п14.1 ст14 Кодексу

Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165, статтті 177 та 178 розділу IV Кодексу) 

Доходи фізичних осіб - підприємців, з яких сплачується єдиний чи фіксований податки згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до Кодексу.
Доходи фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування, пов'язані з їх господарською діяльністю (ст. 177 Кодексу).
Доходи, отримані фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої професійної діяльності (ст. 178 Кодексу)

158

Витрати роботодавця у  зв'язку з  підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)

Роботодавець -стосовно працівників, пов'язаних з ним трудовими відносинами (трудовим договором, контрактом)

Сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума плати за навчання (підготовку чи перепідготовку), якщо:
плату за підготовку (перепідготовку) перераховано на користь професійно-технічного навчального закладу (ст. 3 Закону України «Про профтехосвіту»), вищого навчального закладу (ст. 1 Закону України «Про вищу освіту»);
навчання проводять за профілем діяльності підприємства або у зв'язку з його загальними виробничими потребами;
працівник після закінчення навчання відпрацює на підприємстві не менше двох років.

Підвищення кваліфікації (удосконалення знань та навиків за вже наявною професією) - це благо працівника.
Відпускні за час складання іспитів, добові, матеріальна допомога
 - це заробітна плата

159

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють такі виплати

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума вартості

160

Вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють таке нарахування (виплату)

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Виплати, що мають назву «призи»

161

Дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок, одержаних у  власність у процесі приватизації

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які придбавають зазначені ділянки

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадбанку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства.

За умови наявності документів, що підтверджують факт одержання таких ділянок на зазначених умовах

162

Проценти на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги

Фінансові установи, що здійснюють нарахування (сплату) процентів (дисконтних доходів) на користь платника податку

Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума процентів на відповідні поточні банківські рахунки

163

Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів

Юридичні особи - громадські організації та спілки

Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку - учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних

Сума коштів

заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

 

 

164

Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи

Юридичні особи - установи, що здійснюють такі виплати

Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума страхових виплат

165

Вартість побічних лісових користувань для власного споживання

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють такі нарахування (виплату)

Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (пп. 165.1.45 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу

166

Виграш (приз) у державну грошову лотерею

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять господарські операції продажу гравцю права на участь у розіграші призу (виграшу) за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності та нараховують (виплачують) виграші (призи), в тому числі гравцям.

2. Фінансова установа, що виплачує виграші (призи)

Сума коштів, отриманих як виграш (приз) у державну грошову лотерею (пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Виплати, що мають назву «виграш (приз) у державну грошову лотерею»

167

Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам

Юридичні особи - професійні спілки

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам (пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума виплат у розмірах та на цілі, встановлені загальними зборами членів профспілки

168

Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю

Юридичні особи - сільськогосподарські виробничі кооперативи

Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу (пп. 165.1.48 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума доходу

169

Благодійна, у тому числі гуманітарна, допомога

Резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють такі нарахування (виплату)

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ст. 170 розділу IV Кодексу)

Виплачена благодійна допомога (цільова та нецільова), у тому числі гуманітарна.
У розмірі, що не перевищує суми податкової соціальної пільги, визначеної згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п169.4 ст169 Кодексу.
Не включаються профспілкові виплати членам профспілок, умови звільнення яких від оподаткування передбачен
о пп. 165.1.47 п165.1 ст165 Кодексу

170

Доходи з України нерезидента від нерезидента

Банк-резидент, в якому нерезидентом відкрито рахунок у разі проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунку

Доходи із джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (п. 170.10 ст. 170 розділу IV Кодексу, крім пп. 170.10.5 п. 170.10 ст. 170 розділу IV Кодексу)

Доходи із джерелом їх походження з України

171

Плата (відсотки), що  розподіляється на  пайові членські внески членів кредитної спілки

Кредитна спілка, яка виплачує плату (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів цієї спілки

Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (п. 170.12 ст. 170 розділу IV Кодексу)

Пайові членські внески

172

Доходи, перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління

1. Адміністратори недержавних пенсійних фондів.

2. Страховики-резиденти та адміністратори недержавних пенсійних фондів

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління,

відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий рахунок
(п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) 

Сума доходів (коштів) за відповідним договором

173

Кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які вносять кошти на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління платника податку

Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її роботодавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку (п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) 

Сума коштів

174

Кошти, які вносяться особою на пенсійний вклад платника чи на рахунок у фонді банківського управління

1. Роботодавці - юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

2. Фінансові установи

Кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення (п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) 

Сума коштів

175

Доходи за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління

Установи, що виплачують такі доходи

Доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеним з уповноваженим банком відповідно до закону (п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) 

Сума доходів

176

Кошти, виплачені під час експерименту ХК «Київміськбуд»

Установи, що виплачують такі кошти

Кошти, що відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» виплачуються згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (п. 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу)

Суми коштів

177

Доходи з України нерезидентів від участі у гастрольних заходах

1. Організатори гастрольних заходів (їх представники).

2. Суб'єкти господарювання - концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на проведення гастрольного заходу (в частині перевірки повноти та своє-часності сплати податку іноземними учасниками гастрольних заходів (їх представником))

Доходи із джерелом походження з України, виплачені нерезиденту від участі у гастрольних заходах (пп. 170.10.5 п. 170.10 ст. 170 розділу IV Кодексу)

Дохід від участі у гастрольних заходах. Цими заходами визначаються видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу «Луна-парк» тощо) за участю закладів культури (підприємств, установ чи організацій), у тому числі самостійних професійних колективів та виконавців сольних концертів, крім благодійних гастрольних заходів, що проводяться відповідно до законодавства України

178

Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду

Юридичні особи

Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Кодексу)

Сума внеску до статутного фонду