Новини

Реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

З 01.01.2013 р. набере чинності Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», яким визначено основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013 — 2032 рр.

Установлено, що державна підтримка надаватиметься суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.

Зазначено, що інвестиційним вважатиметься проект, який передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію, та відповідає встановленим критеріям щодо загальної кошторисної вартості, кількості створених нових робочих місць для працівників, яких безпосередньо задіяно у виробничих процесах, та середньої заробітної плати працівників.


Закон України від 06.09.2012 р. № 5205-VI