Бухоблік

Податок на прибуток підприємств (запитання — відповіді)

Врахування орендарем витрат на ремонт основних засобів

Чи може платник податку — орендар враховувати у податковому обліку витрати на ремонт і поліпшення орендованих об’єктів основних засобів?

 

Строк корисного використання об’єкта для нарахування амортизації

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності встановлено більший строк корисного використання такого об’єкта?

 

Надання в оренду майна —не основний вид діяльності

Як у декларації відображаються доходи та витрати (амортизація, оренда тощо) платника податку щодо надання в оренду (суборенду) майна, якщо це не є його основним видом діяльності?