Інші податки
Тема: Податок на прибуток

Надання в оренду майна — не основний вид діяльності

Як у декларації відображаються доходи та витрати (амортизація, оренда тощо) платника податку щодо надання в оренду (суборенду) майна, якщо це не є його основним видом діяльності?


Відповідно до п. 135.1 ст. 135 та п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу доходи та витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів та витрат згідно зі статтями 137 та 138, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 цього Кодексу на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів та здійснення витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Кодексу.

Податковим кодексом не визначено понять основної та неосновної діяльності.

Водночас пп. 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу встановлено, що інші терміни для цілей розділу III «Податок на прибуток підприємств» використовуються у значеннях, визначених Законом про бухоблік, національними і міжнародними положеннями (стандартами) фінансової звітності та ПБО.

Так, згідно з п. 4 ПБО 3 основна діяльність — це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Оскільки надання в оренду (суборенду) майна не є основним видом діяльності платника податку, то доходи від надання майна в оренду (суборенду) враховуються у складі інших доходів, а витрати на утримання такого майна — у складі інших витрат.

Отже, доходи від надання майна в оренду (суборенду) відображаються у рядку 03.7 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 1213, а витрати на утримання цього майна — у рядку 06.4.19 додатка ІВ до рядка 06.4 цієї декларації.