Єдиний податок
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Дії платників єдиного податку, якщо порушено умови перебування на спрощеній системі оподаткування

Нормами Податкового кодексу визначено, що у разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІV цього Кодексу, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтвах платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

При цьому згідно з п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку, зокрема першої та другої груп, у розмірі 15%:

 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1 — 3 та 5 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу;
 • до доходу, отриманого від здійснення діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Крім того, пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу передбачено, що платники єдиного податку першої та другої груп зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та у строки:

 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої — третьої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 5 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої — третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п’ятої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 4 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку п’ятої та шостої груп — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення;
 • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначений у п. 291.6 ст. 291 цього Кодексу, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено такий спосіб розрахунків;
 • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
 • у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущено таке перевищення;
 • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснювалися такі види діяльності;
 • у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому погашено такий податковий борг.

Якщо фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку порушують умови, визначені Податковим кодексом, щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та/або перебування у відповідній групі платника єдиного податку, то такі платники зобов’язані у податковій декларації додатково відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15% і з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому здійснено одне з порушень, перейти до іншої групи платника єдиного податку або на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.

Водночас Законом № 4834 (набрав чинності з 01.07.2012 р.) внесено зміни, зокрема до п. 2 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, якими встановлено, що норми пп. 2 п. 293.4 ст. 293 та пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 цього Кодексу у 2012 р. не застосовуються. Тобто у 2012 р. платники єдиного податку першої або другої груп не застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15% до доходу, отриманого від здійснення діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, й у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку, такі платники не зобов’язані переходити на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.